Investor


Resultat 2015 

  • Sparebanken Telemark oppnådde et resultat før skatt på 228,6 millioner kroner i 2015 mot 229,3 millioner kroner i fjor. Årsresultatet ble på 166,4 millioner kroner mot 174,2 i fjor.
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 7,9 prosent mot 8,8 prosent i 2014. 
  • Ren kjernekapitaldekning er på 16,8 prosent mot 17,0 prosent i 2014. Ren kjernekapital tilsvarer kjernekapital og kapitaldekning.
  • Bankens forretningskapital var på 26,8 milliarder kroner ved utgangen av året. Bankens forvaltningskapital var på 20,1 milliarder kroner.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av året på 24,6 milliarder kroner. Utlån til kunder på bankens balanse var på 17,8 milliarder kroner og innskudd fra kunder 12,6 milliarder kroner, som gir en innskuddsdekning på 70,7 prosent per 31.12.2015.

Investor relations

Roar Snippen
Banksjef finans og risiko
+47 976 10 360