Investor


Årsrapport 2017

  • Sparebanken Telemark (morbanken) oppnådde et resultat før skatt på 352,3 millioner kroner i 2017 mot 285,6 millioner kroner i fjor. Årsresultatet ble på 277,9 millioner kroner mot 224,5 i fjor.
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 10,9 prosent mot 9,6 prosent i 2016. 
  • Ren kjernekapitaldekning er på 18,0 prosent mot 17,6 prosent i 2016. Kjernekapital på 18,5 prosent mot 17,6 prosent i fjor, mens kapitaldekningen er på 19,6 prosent mot 18,1 prosent i fjor.
  • Bankens forretningskapital var på 31,4 milliarder kroner ved utgangen av året. Bankens forvaltningskapital var på 22,9 milliarder kroner.
  • De samlede utlån før overføring til kredittforetak var ved utgangen av året på 28,5 milliarder kroner. Utlån til kunder på bankens balanse var på 20,1 milliarder kroner og innskudd fra kunder 14,1 milliarder kroner, som gir en innskuddsdekning på 70,4 prosent per 31.12.2017.


Investor relations