Investor


Årsresultat 2016

  • Sparebanken Telemark oppnådde et resultat før skatt på 283,5 millioner kroner i 2016 mot 228,6 millioner kroner i fjor. Årsresultatet ble på 219,8 millioner kroner mot 166,4 i fjor.
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 9,6 prosent mot 7,9 prosent i 2015. 
  • Ren kjernekapitaldekning er på 17,6 prosent mot 16,8 prosent i 2015. Ren kjernekapital tilsvarer kjernekapitaldekningen, mens kapitaldekningen er på 18,1 prosent mot 16,8 prosent i fjor.
  • Bankens forretningskapital var på 29,1 milliarder kroner ved utgangen av året. Bankens forvaltningskapital var på 21,5 milliarder kroner.
  • De samlede utlån før overføring til kredittforetak var ved utgangen av året på 26,6 milliarder kroner. Utlån til kunder på bankens balanse var på 19,1 milliarder kroner og innskudd fra kunder 13,2 milliarder kroner, som gir en innskuddsdekning på 69,3 prosent per 31.12.2016.

Investor relations

Roar Snippen
Banksjef finans og risiko
+47 976 10 360