Investor


Velkommen til investormøte

Tirsdag 12. februar kl. 08.15 inviterer vi til presentasjon av regnskap for 4. kvartal 2018 og foreløpig årsregnskap for 2018. Møt oss i Sparebankgården i Porsgrunn (Storgata 117). Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.00. Meld deg på via linken nedenfor.

I tillegg vil banken delta på Kapitalmarkedsdag med Samspar-bankene i Oslo i regi av SpareBank 1 Markets. Dette foregår fredag 15. februar kl. 09.15 på Nationaltheatret Konferansesenter (KS Agenda).


God vekst og lønnsomhet i tredje kvartal

  • Banken har fortsatt god vekst og lønnsomhet, i hovedsak grunnet økte utlån, lave tap og økning i andre inntekter.
  • Konsernresultat etter skatt var på 236 millioner kroner, mot 191 millioner kroner i fjor.
  • Samlede netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter kredittforetak er siden i fjor økt med 4,8 prosent til 339 millioner kroner.
  • Netto provisjonsinntekter ekskl. kredittforetak er tilsvarende økt med 23 prosent til 118 millioner kroner.
  • Avkastning på egenkapital ble på 10,9 prosent.
  • Driftskostnader er økt med 18 millioner kroner til 220 millioner kroner, hovedsakelig som følge av påløpte kostnader knyttet til børsprosessen, flere ansatte i meglervirksomheten og økte IT kostnader fra felles kontrollert virksomhet.
  • Lave tapskostnader på 2 millioner kroner.
  • God utlånsvekst med 7,6 prosent siste år.
  • Høy innskuddsvekst med 10,3 prosent.
  • God soliditet. Ren kjernekapitaldekning på 15,8 prosent. Resultat i tredje kvartal er ikke med i beregningene.

Roar Snippen - Banksjef finans og risiko.


Investorkontakt

Roar Snippen
Banksjef finans og risiko
+47 976 10 360