Hovedtrekk for tredje kvartal 2019 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018): 

 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 374 (339) mnok
 • Ordinært resultat etter skatt 257 (236) mnok 
 • Avkastning på egenkapital 10,5 (10,8) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis 11,52 (8,41) nok
 • Forholdsmessig konsolidert ren kjernekapitaldekning 16,3 (15,8) prosent
 • Vekst i utlån 6,6 (7,7) prosent og i innskudd 6,0 (10,3) prosent siste 12 måneder

Hovedtrekk i tredje kvartal 2019:

 • Ordinært resultat etter skatt 74 (75) mnok
 • Renteøkning utlån og innskudd med effekt fra 8. august
 • Tap på utlån viser en kostnadsføring på 7,0 (-4,1) mnok
 • Utlånsvekst 2,0 (1,9) prosent
 • Finansdepartementet foreslår nye kapitalkrav for bankene

Administrerende banksjef Per Halvorsen og Banksjef Økonomi og finans Roar Snippen.


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Mona Storbrua

Økonomisjef
916 39 833

e-post