SpareBank 1 Telemark vurderer børsnotering

Endelig beslutning vil bli tatt i løpet av andre halvår 2018.

 

Hvorfor vurderes børsnotering?

SpareBank 1 Telemark har en sterk posisjon i Telemark og har ambisjoner om å være fremst i konkurransen om kundene i regionen. En eventuell børsnotering vil åpne dørene til et profesjonelt kapitalmarked, og bidra til å styrkebankens konkurranseevne ytterligere.
Spørsmål og svar om børs og egenkapitalbevis


Viktig informasjon:

Teksten på denne nettsiden gir ikke fullstendig informasjon om banken eller prosessen frem mot eneventuell børsnotering. Den gir heller ikke et tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man vil investere i eventuelle egenkapitalbevis. Dersom banken beslutter å søke om notering på Oslo Børs vil det bli utarbeidet et godkjent prospekt for børsnoteringen med tilbud om egenkapitalbevis. Enhver bestilling av egenkapitalbevis må baseres på tilbudet i dette prospektet.