3. oktober ble banken notert på Oslo Børs

Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i nettbanken din. Bankens ticker er SBTE.

Om SpareBank 1 Telemark

Den 7. mars offentliggjorde SpareBank 1 Telemark sine planer om å gjennomføre et offentlig tilbud av bankens egenkapitalbevis og notere bevisene på Oslo Børs. SpareBank 1 Telemark har blitt til gjennom sammenslåing av lokale sparebanker, med røtter helt tilbake til 1844. Gjennom generasjoner har banken bidratt til regional utvikling og vekst gjennom stabil og lønnsom bankvirksomhet. Det skal vi fortsette med. Og nå går banken på børs. Dermed kan kunder og øvrige investorer bli medeiere i banken.


Banken for Telemark og telemarkinger

Bankens ambisjon er å være banken for Telemark og telemarkinger – det gjelder både personkundene og næringslivet. Banken har i dag god løfteevne som långiver til bedriftene i Telemark. For å gå inn på flere og større næringsengasjementer i regionen kreves det mer kapital. Børsnoteringen vil åpne dørene til et profesjonelt kapitalmarked og øke bankens finansielle fleksibilitet til å skape fortsatt lønnsom vekst.


Spørsmål og svar om egenkapitalbevis

Viktig informasjon:

Teksten på denne nettsiden gir ikke fullstendig informasjon om banken. Den gir heller ikke et tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis. Enhver bestilling av egenkapitalbevis må baseres på tilbudet i prospektet som er utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen.