Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland er de to største eierne av SpareBank 1 Telemarks egenkapitalbevis.


I forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 Telemark og Holla og Lunde Sparebank i 2012 ble det opprettet to stiftelser. En for hver av de tidligere bankenes lokalområde. 

Stiftelsene er de største eierene av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Telemark. I henhold til vedtektene skal stiftelsene alltid eie minst 50 prosent av bankens egenkapitalbevis.

Som en kompetent eier skal stiftelsen bidra til at SpareBank 1 Telemark skaper verdier for bankens egenkapitalbeviseiere. Stiftelsen har også et viktig formål som en egenkapitalkilde for banken dersom det oppstår et kapitalbehov i SpareBank 1 Telemark i fremtiden.

Formålet med stiftelsene er å gi bidrag til allmennyttige formål i lokalsamfunnet, fortrinnsvis i det distriktet som i hovedsak har bygget opp kapitalen. 

 

Besøk stiftelsenes hjemmesider og søk om gave