Hovedtall 4. kvartal 2017

  konsern  
Forretningskapital 31,5 mrd kr
Utlån 28,5 mrd kr
Innskudd 14,1 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 2,8 mrd kr
Ansvarlig kapital * 2,4 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning * 18,0 prosent
Kjernekapitaldekning* 18,5 prosent
Kapitaldekning * 19,6 prosent
Årsverk 174,7 stk
Herav morbank 152,7 stk
Antall kontor 7 stk
     
* morbank