Fakta og nøkkeltall


Hovedtall 3.kvartal 2016 

  • Antall kontorer: 7 
  • Antall årsverk: 144
  • Forretningskapital: 28,4 mrd kr 
  • Utlån: 25,9 mrd kr 
  • Innskudd: 13 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,4 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9 %