Fakta og nøkkeltall


Hovedtall 4.kvartal 2016 

  • Antall kontorer: 7 
  • Antall årsverk: 144
  • Forretningskapital: 29,1 mrd kr 
  • Utlån: 26,6 mrd kr 
  • Innskudd: 13,2 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,4 mrd kr 
  • Ansvarlig egenkapital: 2,1 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,6 %
  • Kapitaldekning: 18,1 %