Fakta og nøkkeltall


Hovedtall 1. kvartal 2017 

  • Antall kontorer: 7 
  • Antall årsverk: 139,7
  • Forretningskapital: 29,4 mrd kr 
  • Utlån: 27,1 mrd kr 
  • Innskudd: 13,2 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,4 mrd kr 
  • Ansvarlig egenkapital: 2,1 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,0%
  • Kapitaldekning: 17,8 %