Fakta og nøkkeltall


Hovedtall 2. kvartal 2017 

  • Antall kontorer: 7 
  • Antall årsverk: 140,7
  • Forretningskapital: 30,2 mrd kr 
  • Utlån: 27,5 mrd kr 
  • Innskudd: 13,7 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,6 mrd kr 
  • Ansvarlig egenkapital: 2,1 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7 %
  • Kapitaldekning: 17,5 %