Finansiell informasjon

Fakta og nøkkeltall

  • Hovedtall 2.kvartal 2016 
  • Antall kontorer: 7 
  • Antall årsverk: 152,5
  • Forretningskapital: 28,5 mrd kr 
  • Utlån: 25,4 mrd kr 
  • Innskudd: 13,2 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,3 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9 %