Fakta og nøkkeltall


Hovedtall 3. kvartal 2017 

  • Antall kontorer: 7 
  • Antall årsverk: 153,2
  • Forretningskapital: 30,7 mrd kr 
  • Utlån: 28 mrd kr 
  • Innskudd: 13,7 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,6 mrd kr 
  • Ansvarlig egenkapital: 2,3 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,6 %
  • Kapitaldekning: 18,3 %
  • Kjernekapitaldekning: 17,2 %