Funding

Funding

SpareBank 1 Telemark har ikke offisiell rating. Bankens
skyggerating av DNB Markets, med utgangspunkt i urevidert regnskap pr 30. juni
2015, er A-.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.