Finanskalender

 • 8. februar Kvartalsrapport - Q4
  12. februar

  Kapitalmarkedsdag Porsgrunn

  Presentasjon av Q4 og
  foreløpig årsregnskap 2018

  15. februar

  Kapitalmarkedsdag Oslo

  Presentasjon av Q4 og
  foreløpig årsregnskap 2018

  28. mars Representantskapsmøte
  28. mars Årsregnskap 2018
  29. mars Ex. utbytte
  10. april Utbetaling av utbytte
  15. august Kapitalmarkedsdag Porsgrunn
  Presentasjon av Q2 2019
  16. august Kapitalmarkedsdag Oslo
  Presentasjon av Q2 2019
  REGNSKAPSÅR 2019  
  9. mai Kvartalsrapport - Q1
  14. august Kvartalsrapport - Q2
  31. oktober Kvartalsrapport - Q3
     
 • 12. februar  Foreløpig årsregnskap 2017
  6. mars  Årsregnskap 2017
  16. februar Kapitalmarkedsdag i Oslo
  22. mars Representantskapsmøte
     
  REGNSKAPSÅR 2018  
  14. mai Kvartalsrapport - Q1
  14. august Kvartalsrapport - Q2
  9. november Kvartalsrapport - Q3
  9. november

Se også