Eierstyring og selskapsledelse


Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Telemark skal omfatte de verdier, mål og overordnede prinsipper som bankens styres og kontrolleres etter og legger grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for egenkapitalbeviseierne, kundene og andre interessenter.

SpareBank 1 Telemark skal årlig vurdere prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan banken overholder disse. SpareBank 1 Telemark skal årlig avlegge en redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Banken følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 17. oktober 2018 så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Representantskapet i SpareBank 1 Telemark vil behandle redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse i ordinært representantskapsmøte 28. mars 2019.