Vedtekter

Nedenfor finner du bankens vedtekter, sist vedtatt av representantskapet 30. september 2018.