Vedtekter

Nedenfor finner du bankens vedtekter, sist vedtatt av representantskapet 28. mars 2019.