Vedtekter

Nedenfor finner du bankens vedtekter, sist vedtatt av representantskapet 26. mars 2020.