Den korrupte kassereren

Dette er historien om en hendelse som fant sted i 1862 og handler om det forsvunnede pengeskrinet på Gulset. Kåre Hareide har fortalt historien i sin jubileumsbok.

Da bankmøtene ble holdt i vanlige møtelokaler, måtte kasseren ha med seg kassen til hvert møte og ta den med seg hjem igjen når ekspedisjonstiden var slutt. Til kasse var det skaffet et lite jernskrin med tre hengelåser. Kassereren hadde nøkkel til en lås, direktørene til de andre to. Kassererens nøkkel passet til låsen i midten, der kunne han låse opp en klaff over en sprekk som han kunne slippe penger ned i skrinet gjennom. Men, ut kunne en ikke få pengene uten å bruke alle tre nøklene. For at en ikke kunne lirke penger ut av skrinet var det dessuten kledd med fløyel innvendig.

Kassereren bodde på Gulset. Den gangen var det ikke bru over Falkumelva, så han rodde over i prammen sin. En dag kom han dryppende våt og fortalte at han hadde falt i elva og hadde mistet skrinet med bankens kassebeholdning. Det ble søkt i elva, men det ga ingen resultat.
Regnskapet fra året 1861 mangler, og først i mai 1963 kunne den gamle kassereren legge frem regnskap for 1862. I regnskapet for 1863 ble han gjort ansvarlig for 3. 264 kroner desisjonsansvar for årene 1859-62. Av denne summen ble 924 kroner etter gitt han, mens resten ble dekt. 

I 1913 kom huset der kassereren i sin tid hadde bodd til salgs. Mannen som hadde kjøpt det, la merke til et sted i veggen der det så ut som det var lagt et hull. Han stakk hånden nedi og trakk frem et jernskrin der den ene siden var hogd åpen med meisel. 

Skrinet står nå i bankens hvelv i Torggata. 

Gjerpen og Solum Sparebanks første pengeskrin. Foto: Tom Riis.