Tvillingfødselen

Etableringen av Porsgrund Sparebank i 1844 og Gjerpen Sparebank i 1848 var mer integrert enn hva folk flest skulle tro. Riktignok ble bankene etablert med 4 års mellomrom og den ene var en bybank, mens den andre var en landssparebank, for øvrig den første i Bratsberg Amt.

Men «på bakrommet» foregikk det tydeligvis en del. Tanken om å etablere en sparebank for Porsgrund Kommune ble fremmet for formannskapet i Porsgrunn 16.juni 1843. Bare en uke senere, 23.juni 1843, ble et tilsvarende initiativ fremmet for formannskapet i Gjerpen, og ordlyden i de to forslagene er veldig like. Og det var kanskje ikke så rart, for sentralt i etableringen av sparebanken i Porsgrunn sto Hans E. Møller d.e., mens etableringen i Gjerpen ble frontet av hans sønn Hans E. Møller d.y. At «noen av oss har snakket sammen» gjaldt også i de dager, er lett å tenke seg.

Men, fremdriften ble noe annerledes i Porsgrunn og Gjerpen, for mens Porsgrunn beveget seg raskt videre, syntes bøndene i Gjerpen at dette gikk litt vel fort. Så resultatet ble at Porsgrund Sparebank åpnet sine dører for publikum 1. oktober 1844, mens Gjerpen åpnet opp 4.november 1848.

Man kan kanskje si at det var en tvillingfødsel, - men med 4 års mellomrom.

Far og sønn: øverst H. E. Møller d. e. etablerer av Porsgrund Sparebank og nederst H.E. Møller d.y. etablereren av Gjerpen Sparebank.