Ledelsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Per Halvorsen (1962) - Konsernsjef

Per Halvorsen har vært konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge siden etableringen og sammenslåingen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark.

Han er utdannet fra HandelshøyskolenBI/Norges Markedshøyskole.

Halvorsen har vært adm. direktør i SpareBank 1 Telemark siden 2006 og ledet banken igjennom fire fusjoner og en børsnotering (2018). Han har mange års erfaring fra lederstillinger i Vesta Liv / Skandia (i dag Nordea Liv) og Vital Forsikring ASA (i dag DnB Liv).

Han har bred styreerfaring bl.a. som styreleder i SpareBank 1 Alliansen, Samarbeidende Sparebanker (Samspar), Eiendomsmegler 1 Telemark og SpareBank 1 Forsikring, samt styremedlem i BN Bank, SpareBank 1 Markets og Eiendomsmegler 1 Næringsmegling.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 13.687

Kontaktinformasjon: 934 07 441 eller e-post.

Geir Årstein Hansen (1959) - Viseadministrerende direktør

Geir Årstein Hansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), med tilleggsutdanning fra BI i strategisk endringsledelse og High Performance Management.

Han har jobbet i banken siden 1985 i ulike lederstillinger, innenfor mange områder. Før dette har han jobbet med eiendomsmegling og undervisning.

I tillegg til å være visekonsernsjef har han i dag ansvar for finans- og kredittstyringsområdet.Han har bred erfaring fra styrearbeid i konsernet, og er i dag varamedlem i Samarbeidende Sparebanker AS, Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA og SpareBank 1 Samspar AS.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 9.464

Kontaktinformasjon: 913 22 137 og e-post.

Marianne Sommerro Evensen (1970) - Konserndirektør risikostyring, compliance og konsernadministrasjon

Marianne Sommerro Evensen er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Hun har jobbet i banken siden 2003, og hatt flere lederstillinger og fagansvar innenfor bedriftsmarkedet, prosjektadministrasjonen, risiko, compliance og konsernadministrasjonen.

Tidligere har hun 10 års erfaring fra revisjon og konsulentvirksomhet i KPMG og Møller & co, både som manager og fagansvarlig.

Hun har styreerfaring som nåværende styresekretær i konsernstyret og tidligere som styremedlem i finansforetak. Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 7.574 

Kontaktinformasjon: 950 45 324 og e-post.

Egil Meland (1960) - Konserndirektør datterselskaper

Egil Meland er utdannet diplomøkonom fra BI med tilleggsutdanning fra BI i strategisk endringsledelse og High Performance Management.

Han har siden 2012 og frem til 1 april 2022 vært administrerende banksjef i SpareBank 1 Modum.

Før fusjonene mellom Sandsvær Sparebank og SpareBank 1 Vestfold i 2008 var han administrerende banksjef i Sandsvær Sparebank. I perioden 2008-2012 var Meland viseadministrerende i SpareBank 1 BV.

Han startet sin karriere i det som i dag er Sparebanken Øst. I Sparebanken Øst avsluttet han i 2002 som direktør for personkundemarkedet. I tillegg til bred bankerfaring har han også bred styreerfaring innenfor konsern, selskaper i SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 Gruppen.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 0

Roar Snippen (1963) - Konserndirektør økonomi og analyse

Roar Snippen har 30 års erfaring fra finansnæringen med ulike stillinger.

Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO), og har revisjonsutdannelse fra Høgskolen i Sørøst-Norge, samt Solstrandprogrammet.

Han arbeidet i Storebrand i perioden 1998 til 2006 som direktør med ansvar for strategisk risikostyring og investeringsstrategi. 

Fra 2006 var han administrerende banksjef i Holla og Lunde Sparebank, og etter fusjonen i 2012 med Sparebanken Telemark var han banksjef Økonomi og finans.

Roar Snippen har flere års erfaring som styremedlem i Eika Forvaltning, og er i dag styremedlem i Skagerak Maturo Seed AS.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 20.463  

Kontaktinformasjon: 976 10 360 og e-post.

Marianne Thorsdal (1963) - Konserndirektør HR og organisasjonsutvikling

Marianne Thorsdal har pedagogisk utdanning og samfunnsfaglig mastergrad med spesialisering innen ledelse og arbeidshelse fra Høgskolen i Vestfold. I tillegg enkeltfag innen jus, økonomi og personalfag fra BI og Universitetet i Oslo (UiO). 

Hun har lang erfaring fra statlig og privat sektor, bl.a. Helse Sør, Høgskolen i Telemark og IKEA Norge. 

Hun ble ansatt som banksjef HR og Organisasjon i SpareBank 1 Telemark i 2012 i forbindelse med fusjonen med Holla og Lunde Sparebank. Hennes kjerneområder er ledelse, kultur, kommunikasjon og kompetanse. 

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 8.827

Kontaktinformasjon: 945 23 535 og e-post.

Johan Hjerkinn (1970), konserndirektør strategi og forretningsutvikling

Johan Hjerkinn er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen samt NHH Executive programmet «Strategisk forretningsforståelse».

Han har 20 år med bankerfaring fra Postbanken BA (1996-99) og DNB (1999-17) hvor av 15 år som leder med blant annet ansvar for strategi og større endringsprosjekter i DNB. Ble ansatt i SpareBank 1 BV i mai 2017.

Tidligere styremedlem i Netaxept AS (2004-08). Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.481

Kontaktinformasjon: 402 03 431 og e-post.

Tonje Stormoen (1965), konserndirektør forretningsstøtte

Tonje Stormoen er utdannet Diplomøkonom fra BI, med spesialisering i markedsføring og internasjonal ledelse. Har tilleggsutdanning i endringsledelse og prosjektledelse.

Hun har hatt flere tidligere lederstillinger, blant annet ulike direktørstillinger i Intrum Justitia AS, avdelingsbanksjef, leder for forretningsutvikling og markedsdirektør i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Ansatt i SpareBank 1 BV fra 2017.

Hun har styreerfaring fra ulike selskaper innen eiendomsmegling, finans, media og inkasso. Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 9.620

Kontaktinformasjon: 911 35 604 og e-post.

Arent Anfinsen (1970) -  Konserndirektør bedriftsmarked

Arent Anfinsen er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Han har vært leder for bedriftsavdelingen i SpareBank 1 Telemark siden 2012 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV i 2021. Han har erfaring fra lederstillinger i Storebrand og Statens Pensjonskasse, samt finansiell kompetanse fra stillinger i DnB Markets og Vital.

Han har styreerfaring bl.a. som styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS og styremedlem i Eiendomsmegler 1 Næringsmegling. 

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 7.465

Kontaktinformasjon: 481 02 547 og e-post.

Lasse Olsen (1975) - Konserndirektør personmarked

LLasse Olsen er økonomiutdannet fra BI med spesialisering i informasjonsteknologi og ledelse.

Han har 18 års erfaring fra bank og finans, blant annet med formuesforvaltning, fagspesialist og ledelse.

Han har jobbet i banken siden 2008 og innehatt ulike lederstillinger i personmarkedsdivisjonen. Tiltrådde stillingen som direktør Personmarked i SpareBank 1 BV i november 2015.

Lasse Olsen er i dag styreleder i EiendomsMegler 1 BV. 

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 17.363

Kontaktinformasjon: 922 45 084 og e-post.