Ledelsen i SpareBank 1 Telemark

Ledergruppen fra venstre: Roar Snippen, Anne Vikan, Marianne Thorsdal, Per Halvorsen, Mats Flatland og Arent Anfinsen.

Per Halvorsen (1962), Administrerende banksjef

Per Halvorsen har vært adm. banksjef i SpareBank 1 Telemark siden 2006 og ledet banken igjennom to fusjoner. Han har mange års erfaring fra lederstillinger i Vesta Liv / Nordea Liv /Skandia og Vital Forsikring ASA / DnB Liv. Han har bred styreerfaring bl.a. som styremedlem og styreleder i SpareBank 1 Alliansen, BN Bank,  SpareBank 1 Markets, Eiendomsmegler 1 Telemark, Eiendomsmegler 1 i Næringsmegling og som styremedlem og styreleder i SpareBank 1 Forsikring. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Norges Markedshøyskole.

Eier 4.019 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Roar Snippen (1963), Banksjef økonomi og finans

Roar Snippen har vært banksjef økonomi og finans i SpareBank 1 Telemark siden 2012. Før dette var han adm. banksjef i Holla og Lunde Sparebank fra 2006 til banken ble innfusjonert i 2012. Før dette jobbet han i mange år i Storebrand med strategisk risikostyring og strategisk aktiva allokering, både i liv- og skadeselskapet. Han har flere års erfaring som styremedlem i Eika Forvaltning og er styremedlem i Skagerak Maturo Seed AS. Han har revisjonsutdannelse fra HSN og er samfunnsøkonom fra UiO.

Eier 4. 789 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Marianne Thorsdal (1963), Banksjef HR

Marianne Thorsdal har vært banksjef HR og Organisasjon i SpareBank 1 Telemark siden fusjonen med Holla og Lunde Sparebank i 2012. Hun har mange års erfaring fra tilsvarende roller i privat og statlig sektor. Kjernekompetanser er ledelse, kultur, kommunikasjon og kompetanse. Hun har en samfunnsfaglig mastergrad med spesialisering på arbeidshelse.

Eier 2.192 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Anne Vikan (1960), Banksjef personmarked

Anne Vikan har hatt personmarkedet som ansvarsområde siden 2000. Hun kom fra tilsvarende stilling i DNB. Hun har ledet arbeidet med fusjon på personkundesiden gjennom tre fusjoner. Anne Vikan har deltatt i og ledet diverse prosjekter i SpareBank 1 SamSpar og er bankens representant i strategisk råd personmarked i SpareBank 1 SamSpar. Hun er utdannet fra BI med spesialisering innen salgsledelse, personlig salg og salgsplanlegging.

Eier 2.630 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Arent Anfinsen (1970), Banksjef bedriftsmarked

Arent Anfinsen har vært leder for bedriftsavdelingen i SpareBank 1 Telemark siden 2012. Han har erfaring fra lederstillinger i Storebrand og Statens Pensjonskasse, samt finansiell kompetanse fra stillinger i DnB Markets og Vital. Han har styreerfaring bl.a. som styremedlem i Eiendomsmegler 1 Næringsmegling. Arent er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Eier 2.192 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Mats Flatland (1978), Banksjef marked og forretningsutvikling

Mats Flatland har vært leder for marked og forretningsutvikling siden november 2018. Kjernekompetanse er strategi, forretningsutvikling og markedsføring. Mats har ledererfaring fra både IT- og kommunikasjonsbyråer, og har ledet en rekke prosjekter hvor det har blitt utviklet digitale konsepter og løsninger for ulike type aktører. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI med en MSc Strategy and International Business.

Eier 2.630 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.


Våre rådgivere