Ledelsen

Ledelsen i SpareBank 1 Telemark.

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441

Anne Vikan
Banksjef Personmarked
99158257
Peter Preben Prebensen
Viseadm. Banksjef Forretningsutvikling
959 36 801
Arent Anfinsen
Banksjef Bedriftsmarked
48102547

Roar Snippen
Banksjef finans og risiko
+47 976 10 360
Marianne Thorsdal
Banksjef HR og Organisasjon
94523535

Se også