Ledelsen

Ledelsen i SpareBank 1 Telemark.

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441

Roar Snippen
Banksjef finans og risiko
+47 976 10 360
Anne Vikan
Banksjef Personmarked
99158257
Mats Flatland
Banksjef Marked og Forretningsutvikling
908 62 620

Arent Anfinsen
Banksjef Bedriftsmarked
48102547
Marianne Thorsdal
Banksjef HR og Organisasjon
94523535

Se også