Ledelse og styrende organer

Ledelsen

Ledelsen i SpareBank 1 Telemark.

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441

Peter Preben Prebensen
Banksjef Forretningsutvikling
959 36 801
Roar Snippen
Banksjef finans og risiko
+47 976 10 360
Marianne Thorsdal
Banksjef HR og Organisasjon
94523535
Anne Vikan
Banksjef Personmarked
99158257
Arent Anfinsen
Banksjef Bedriftsmarked
48102547

  • Per Halvorsen: Administrerende Banksjef
  • Anne Vikan: Banksjef Privatmarked.
  • Arent Anfinsen: Banksjef Bedriftsmarked.
  • Roar Snippen: Banksjef Økonomi, finans og risiko.
  • Peter Preben Prebensen: Banksjef forretningsutvikling.
  • Marianne Thorsdal: Banksjef HR og organisasjon.
  • Lena Nord: Administrasjonssekretær.

Se også