Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Valg til representantskapet onsdag 27. februar:

Innskytervalgmøte i SpareBank 1 Telemark onsdag 27. februar 2019 kl. 17:30 i bankens lokaler i Storgata 117, Porsgrunn.

Alle innskytere er på valg.

Det skal velges ni medlemmer og tre varamedlemmer for fire år fra valgkretsene Skien, Porsgrunn og Nome. Bare innskytere i SpareBank 1 Telemark som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner har stemmerett og er valgbare. Hvert kundeforhold gir én stemme.

Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer innen 21. januar 2019. Forslaget kan sendes Ragnhild Streitlien på e-post eller til SpareBank 1 Telemark v/Ragnhild Streitlien, postboks 188, 3901 Porsgrunn.

Forslaget må inneholde fullstendig navn, fødselsdato og adresse.

De som ønsker å møte og stemme må registrere seg senest fredag 22. februar 2019 på telefon til 915 02610 eller på e-post til Ragnhild Streitlien.

 

Egenkapitalbeviseiermøte i SpareBank 1 Telemark onsdag 27. februar 2019 kl. 19:00 i Ælvespeilet, Storgata 164, Porsgrunn. 

27. februar 2019 skal det avholdes valgmøte blant egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Telemark for valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til representantskapet. Det skal velges tre medlemmer og ett varamedlem for fire år til representantskapet i SpareBank 1 Telemark fra egenkapitalbeviseierne.

SpareBank 1 Telemark oppfordrer egenkapitalbeviseierne til å komme med forslag til aktuelle kandidater innen 21. januar 2019.  Forslaget kan sendes Ragnhild Streitlien på e-post eller til SpareBank 1 Telemark v/Ragnhild Streitlien, postboks 188, 3901 Porsgrunn.

Nærmere informasjon om valget, herunder tidspunkt for valgmøtet og valgkomiteens innstilling, vil foreligge ultimo februar 2019.


Representantskapets medlemmer

  • Øystein Beyer - leder
  • Karl Arne Lia
  • Per Lauritsen - nestleder
  • Anita Høidalen
  • Jan Thore Øvrum
  • Vibeke Hein Bæra
  • Tonje Møller
  • Ellen M. Oredalen
  • Jørgen Bøhle
  • Mette Løvåsen
  • Helge Standeren
  • Jan Thorsen

  Varamedlemmer

  • Trond Ballestad
  • Hilde Thorbjørnsen
  • Thomas Kongerød
  • Lene Heimdal
  • Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
  • Laila Damkås
 • Gjertrud Eie Morten N. Wexels
  Jan Terje Olsen Egil Stokken
  Guri Ramtoft Knut H. Dahl

  Varamedlemmer

  Marianne Vegem Dale Fredrik Juel
  • Karl Inge Leerstang
  • Morten Ruud
  • Vigdis K. Norendal
  • Frede Christensen
  • Anne R. Jørgensen
  • Øystein Tallakstad

  Varamedlemmer

  • Stein Erik Amlie
  • Halvor Aarnes
 • Medlemmer Personlig varamedlem
  Leder, Jan Thore Øvrum Tonje Møller
  Nestleder, Egil Stokken Morten Wexels
  Helge Standeren Karl Arne Lia
  Anne R. Jørgensen Vigdis Norendal
  Ellen M. Oredalen Mette Løvåsen 

Innskytervalg


I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Det skal velges ni medlemmer og tre varamedlemmer for fire år fra valgkretsene Skien, Porsgrunn og Nome.

Hvem kan velges, og hvem kan stemme?

Valgbare til representantskapet er kunder bosatt i kommunene Porsgrunn, Bamble, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Bø og Notodden. Den som er kunde i SpareBank 1 Telemark, har kr. 2500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme og ingen kan stemme med fullmakt.

SpareBank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. 

Vil du instille på forslag til kandidater?

SpareBank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. Forslaget sendes til Ragnhild Streitlien, eller SpareBank 1 Telemark, PB. 188, 3901 Porsgrunn. 

Forslaget må inneholde fullstendig navn og adresse, samt fødselsdato.


Valgmøte blant egenkapitalbeviseierene

I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Det skal velges tre medlemmer og ett varamedlem for fire år til representantskapet i SpareBank 1 Telemark fra egenkapitalbeviseierne.

Hvem kan velges, og hvem kan stemme?

Valgbare til representantskapet er våre egenkapitalbeviseiere. Egenkapitalbeviseiere som er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme og ingen kan stemme med fullmakt.

SpareBank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete egenkapitalbeviseiere kan komme med forslag til medlemmer. 

Vil du instille på forslag til kandidater?

SpareBank 1 Telemark oppfordrer egenkapitalbeviseierne til å komme med forslag til aktuelle kandidater innen 21. januar 2019. Forslaget kan sendes Ragnhild Streitlien på e-post eller til SpareBank 1 Telemark v/Ragnhild Streitlien, postboks 188, 3901 Porsgrunn. 

Forslaget må inneholde fullstendig navn, fødselsdato og adresse.

Se også