Ledelse og styrende organer

Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapet i Sparebanken Telemark 2016

Innskytervalgte, valgkrets Skien:

 • Ragnar Sageide - Representantskapets leder
 • Tonje Møller
 • Jan Thore Øvrum
 • Solfrid Rinde
 • Ellen Hellstrand
 • Arnold Rønningen

Varamedlemmer, Skien:

 • Per Lauritsen
 • Nils Magne Dalene
 • Yngvar Olsen

Innskytervalgte, valgkrets Porsgrunn:

 • Ellen M. Oredalen
 • Jørgen Bøhle
 • John Lønnebakke
 • Anders Bøhle Lunde
 • Hans Johan Dyring
 • Kari Rønningen

Varamedlemmer, Porsgrunn:

 • Esben Rieber-Mohn
 • Lene Heimdal
 • Mette Løvåsen

Innskytervalgte, valgkrets Nome:

 • Paal Andersen
 • Jan Thorsen
 • Helle Bastiansen
 • Torgun S.Høvik

Varamedlemmer Nome:

 • Merete Moe
 • Arild Lindheim

Kommunevalgte.
Skien: 

 • Trond Ballestad
 • Atle Aastad

Personlige varamedlemmer Skien:

 • Trude Sandvik
 • Emilie Schäffer

Porsgrunn:

 • Øystein Beyer
 • Sjur Ajer

Personlige varamedlemmer Porsgrunn:

 • John Vale
 • Geirr Frønes

Nome:

 • Hans Gunnerud Jørgensen
 • Torunn Brukåsa Kleiva

Personlige varamedlemmer Nome:

 • Toralf Orekåsa
 • Siw H. Børresen

Egenkapitalbeviseier- valgte
Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland:

 • Jan Terje Olsen
 • Irene Bordier Haukedal
 • Elisabeth A.Nilsen
 • Morten N.Wexels

Personlige varamedlemmer:

 • Per Otterdahl Møller
 • Marianne Vegem Dahle
 • Signe-Marie Aaslund
 • Gjertrud Eide

Egenkapitalbeviseier- valgte
Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde

 • Else Marie Lindseth
 • Gunnar Sanden
 • Knut H.Dahl
 • John Harald Rønningen

Personlige varamedlemmer:

 • Alfhild Stokke
 • Anne Aanesen Bjørn
 • Per Arne Aasmundstad
 • Anne Halvorsen Sundbø

Ansattvalgte:

 • Øystein Tallakstad
 • Anne R. Jørgensen
 • Mona Lund
 • Rune B. Christensen
 • Ingerid Pedersen
 • Vigdis Kisterud Norendal
 • Per Gunnar Gulseth
 • Morten Ruud
 • Halvor Aarnes
 • Karl Inge Leerstang

Varamedlemmer

 • Lars Gunnar Løvskeid
 • Stein Erik Amlie

 

Styret:
Medlemmer: Per Richard Johansen (leder), Per Wold (nestleder), Ingeborg Fogt Bergby, Bjørn Vidar Nesheim, Geir Olav Ryntveit, Anne Berg Behring, Jan Berge(A)
Varamedlemmer:
Anja Kristin Hjelseth, Kikkan Christoffersen, May Britt Boye (A)

Representantskapets valgkomite medlemmer:
Jan Thore Øvrum (I) (leder), Jan Thorsen (I), Torunn Brukåsa Kleiva (K), Jan Terje Olsen (E ), Per Gunnar Gulseth (A)
Varamedlemmer:
Kari Rønningen (I), Torun S. Høvik (I), Hans Gunnerud Jørgensen (K), Morten Wexsels (E ), Gry Anne Torgersen (A)


Se også