Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


  • Øystein Beyer - leder
  • Karl Arne Lia
  • Per Lauritsen - nestleder
  • Anita Høidalen
  • Jan Thore Øvrum
  • Vibeke Hein Bæra
  • Tonje Møller
  • Ellen M. Oredalen
  • Jørgen Bøhle
  • Mette Løvåsen
  • Monica Juel
  • Jan Thorsen

  Varamedlemmer

  • Trond Ballestad
  • Hilde Thorbjørnsen
  • Thomas Kongerød
  • Lene Heimdal
  • Helge Standeren
  • Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
 • Gjertrud Eie Morten N. Wexels
  Jan Terje Olsen Liv Astrid Funnemark
  Guri Ramtoft Knut H. Dahl

  Varamedlemmer

  Marianne Vegem Dale John Harald Rønningen
  • Karl Inge Leerstang
  • Morten Ruud
  • Vigdis K. Norendal
  • Frede Christensen
  • Anne R. Jørgensen
  • Øystein Tallakstad

  Varamedlemmer

  • Stein Erik Amlie
  • Halvor Aarnes
 • Medlemmer Personlig varamedlem
  Leder, Jan Thore Øvrum Tonje Møller
  Nestleder, Jan Terje Olsen Morten Wexels
  Jan Thorsen Helge Standeren 
  Anne R. Jørgensen Vigdis Norendal
  Ellen M. Oredalen Mette Løvåsen 

Se også