Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.Valgmøte blant egenkapitalbeviseiere avholdt 27. februar 2019.Representantskapets medlemmer

 • Øystein Beyer - leder

  Jan Thorsen - nestleder

  Helge Standeren

  Per Lauritsen

  Knut Åge Andersen

  Karl Arne Lia

  Jan Thore Øvrum

  Ellen M. Oredalen

  Mette Løvåsen

  Kundenes medlemmer og varamedlemmer er valgt fra valgkretsene Skien, Porsgrunn og Nome. Det er 3 medlemmer og 1 varamedlem fra hver krets.


  Varamedlemmer

  Vibeke Hein Bæra

  Laila Damkås

  Lene Heimdal

 • Gjertrud Eie Hallgeir Skogen Morten N. Wexels
  Jan Terje Olsen Jacob Aasland Egil Stokken
  Guri Ramtoft Jan Kvidaland Knut H. Dahl

  Varamedlemmer

  Bjarne Moursund

  Per Otterdahl Møller

  Fredrik Juel

 • Karl Inge Leerstang

  Øystein Tallakstad Halvor Aarnes

  Vigdis K. Norendal

  Anne R. Jørgensen

  Frede Christensen


  Varamedlem

  Stian Parkstad

   

 • Medlemmer Personlig varamedlem
  Egil Stokken - leder Morten Wexels
  Per Lauritsen - nestleder Knut Åge Andersen
  Helge Standeren Karl Arne Lia
  Anne R. Jørgensen Vigdis Norendal
  Ellen M. Oredalen Mette Løvåsen 

Innskytervalg

(Kundevalg)


I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Det skal velges ni medlemmer og tre varamedlemmer for fire år fra valgkretsene Skien, Porsgrunn og Nome.

Hvem kan velges, og hvem kan stemme?

Valgbare til representantskapet er kunder bosatt i kommunene Porsgrunn, Bamble, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Bø og Notodden. Den som er kunde i SpareBank 1 Telemark, har kr. 2500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme og ingen kan stemme med fullmakt.

SpareBank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. 

Vil du instille på forslag til kandidater?

SpareBank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. Forslaget sendes til Ragnhild Streitlien, eller SpareBank 1 Telemark, PB. 188, 3901 Porsgrunn. 

Forslaget må inneholde fullstendig navn og adresse, samt fødselsdato.


Valgmøte blant egenkapitalbeviseierene

I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Det skal velges tre medlemmer og ett varamedlem for fire år til representantskapet i SpareBank 1 Telemark fra egenkapitalbeviseierne.

Hvem kan velges, og hvem kan stemme?

Valgbare til representantskapet er myndige egenkapitalbeviseiere.

SpareBank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete egenkapitalbeviseiere kan komme med forslag til medlemmer. 

Vil du instille på forslag til kandidater?

SpareBank 1 Telemark oppfordrer egenkapitalbeviseierne til å komme med forslag til aktuelle kandidater. Forslaget kan sendes Ragnhild Streitlien på e-post eller til SpareBank 1 Telemark v/Ragnhild Streitlien, postboks 188, 3901 Porsgrunn. 

Forslaget må inneholde fullstendig navn, fødselsdato og adresse.

Se også