Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapets medlemmer

 • Øystein Beyer - leder

  Jan Thorsen - nestleder

  Helge Standeren

  Per Lauritsen

  Knut Åge Andersen

  Karl Arne Lia

  Jan Thore Øvrum

  Ellen M. Oredalen

  Mette Løvåsen

  Kundenes medlemmer og varamedlemmer er valgt fra valgkretsene Skien, Porsgrunn og Nome. Det er 3 medlemmer og 1 varamedlem fra hver krets.


  Varamedlemmer

  Vibeke Hein Bæra

  Laila Damkås

  Lene Heimdal

 • Gjertrud Eie Hallgeir Skogen Morten N. Wexels
  Jan Terje Olsen Jacob Aasland Egil Stokken
  Guri Ramtoft Jan Kvidaland Knut H. Dahl

  Varamedlemmer

  Bjarne Moursund

  Per Otterdahl Møller

  Fredrik Juel

 • Anne R. Jørgensen Halvor Aarnes Bente Melum Svendsen

  Stein Erik Amlie

  Karl Inge Leerstang
  Vigdis Norendal

  Varamedlemmer

  Stian Parkstad Øystein Tallakstad
 • Medlemmer Personlig varamedlem
  Egil Stokken - leder Morten Wexels
  Per Lauritsen - nestleder Knut Åge Andersen
  Helge Standeren Karl Arne Lia
  Anne R. Jørgensen Vigdis Norendal
  Ellen M. Oredalen Mette Løvåsen 

Se også