Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Kundevalgmøte for bankens kunder onsdag 28. februar kl. 18.00 i bankens lokaler i Torggata 13, Skien. 

Valg for egenkapitalbeviseiere avholdes kl. 19.00 samme dag og sted.

De som ønsker å møte og stemme må registrere seg senest mandag 26. februar på telefon til 915 02610 eller på e-post til lena.nord@sb1telemark.no.

 

I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Fra valgkretsen Skien (Kommunene Skien og Siljan):
1 medlem til representantskapet for 4 år.

Fra valgkretsen Porsgrunn (Kommunene Porsgrunn og Bamble):
1 medlem til representantskapet for 4 år.

Fra valgkretsen Nome (Kommunene Nome, Sauherad, Bø og Notodden):
1 medlem til representantskapet for 4 år.
1 varamedlem til representantskapet for 1 år (suppleringsvalg).

Hvem kan velges, og hvem kan stemme?

Valgbare til representantskapet er kunder bosatt i kommunene Porsgrunn, Bamble, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Bø og Notodden. Den som er kunde i Sparebank 1 Telemark, har kr. 2500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme og ingen kan stemme med fullmakt.

Sparebank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. 

Vil du instille på forslag til kandidater?

Sparebank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. Forslaget sendes til post@sb1telemark.no, eller Sparebank 1 Telemark, PB. 188, 3901 Porsgrunn innen 10. februar.

Forslaget må inneholde fullstendig navn og adresse, samt fødselsdato.

  • Øystein Beyer - leder
  • Karl Arne Lia
  • Per Lauritsen - nestleder
  • Anita Høidalen
  • Jan Thore Øvrum
  • Vibeke Hein Bæra
  • Tonje Møller - på valg
  • Ellen M. Oredalen
  • Jørgen Bøhle - på valg
  • Mette Løvåsen
  • Monica Juel - på valg
  • Jan Thorsen

  Varamedlemmer

  • Trond Ballestad
  • Hilde Thorbjørnsen
  • Thomas Kongerød
  • Lene Heimdal
  • Helge Standeren - på valg
  • Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
 • Gjertrud Eie Morten N. Wexels
  Jan Terje Olsen Liv Astrid Funnemark
  Guri Ramtoft Knut H. Dahl

  Varamedlemmer

  Marianne Vegem Dale John Harald Rønningen
  • Karl Inge Leerstang
  • Morten Ruud
  • Vigdis K. Norendal
  • Frede Christensen
  • Anne R. Jørgensen
  • Øystein Tallakstad

  Varamedlemmer

  • Stein Erik Amlie
  • Halvor Aarnes
 • Medlemmer Personlig varamedlem
  Leder, Jan Thore Øvrum Tonje Møller
  Nestleder, Jan Terje Olsen Morten Wexels
  Jan Thorsen Helge Standeren 
  Anne R. Jørgensen Vigdis Norendal
  Ellen M. Oredalen Mette Løvåsen 

Se også