Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


  • Øystein Beyer - leder
  • Karl Arne Lia
  • Per Lauritsen - nestleder
  • Anita Høidalen
  • Jan Thore Øvrum
  • Vibeke Hein Bæra
  • Tonje Møller
  • Ellen M. Oredalen
  • Jørgen Bøhle
  • Mette Løvåsen
  • Helge Standeren
  • Jan Thorsen

  Varamedlemmer

  • Trond Ballestad
  • Hilde Thorbjørnsen
  • Thomas Kongerød
  • Lene Heimdal
  • Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
  • Laila Damkås
 • Gjertrud Eie Morten N. Wexels
  Jan Terje Olsen Egil Stokken
  Guri Ramtoft Knut H. Dahl

  Varamedlemmer

  Marianne Vegem Dale Fredrik Juel
  • Karl Inge Leerstang
  • Morten Ruud
  • Vigdis K. Norendal
  • Frede Christensen
  • Anne R. Jørgensen
  • Øystein Tallakstad

  Varamedlemmer

  • Stein Erik Amlie
  • Halvor Aarnes
 • Medlemmer Personlig varamedlem
  Leder, Jan Thore Øvrum Tonje Møller
  Nestleder, Egil Stokken Morten Wexels
  Helge Standeren Karl Arne Lia
  Anne R. Jørgensen Vigdis Norendal
  Ellen M. Oredalen Mette Løvåsen 

I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Fra valgkretsen Skien (Kommunene Skien og Siljan):
1 medlem til representantskapet for 4 år.

Fra valgkretsen Porsgrunn (Kommunene Porsgrunn og Bamble):
1 medlem til representantskapet for 4 år.

Fra valgkretsen Nome (Kommunene Nome, Sauherad, Bø og Notodden):
1 medlem til representantskapet for 4 år.
1 varamedlem til representantskapet for 1 år (suppleringsvalg).

Hvem kan velges, og hvem kan stemme?

Valgbare til representantskapet er kunder bosatt i kommunene Porsgrunn, Bamble, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Bø og Notodden. Den som er kunde i Sparebank 1 Telemark, har kr. 2500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme og ingen kan stemme med fullmakt.

Sparebank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. 

Vil du instille på forslag til kandidater?

Sparebank 1 Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. Forslaget sendes til post@sb1telemark.no, eller Sparebank 1 Telemark, PB. 188, 3901 Porsgrunn. 

Forslaget må inneholde fullstendig navn og adresse, samt fødselsdato.


Se også