Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge

 • Lars Ole Bjørnsrud - leder

  Øystein Beyer - nestleder

  Ingebjørd Tollnes

  Helge Standeren

  Tom Mello Kristin Storhaug

  Ellen Mette Oredalen

  Knut Åge Andersen

  Thale Knudsen

  Varamedlemmer

  Karl Arne Lia Kjell E Nilsen Inger Joh. Toset
 • Bjørn Solheim Reidun Sundal Iver A. Juel
  Sindre Iversen Bjørn R Hellevammen Hallgeir Skogen
  Gro Aakre Morten Wexels Egil Stokken

  Varamedlemmer

  Gjertrud Eide
  Jørn Pettersen Christine Lindefjell
 • Hege V. Simonsen Inger Kristin Eide Tom Sørensen

  Anne Rundtom Jørgensen

  Stein Erik Amlie Halvor Aarnes

  Varamedlemmer

  Bente Melum Svendsen Hanne Grøtterød
 • Jan Terje Olsen - leder Svein Aaser
  Lars Ole Bjørnsrud Tom Sørensen
  Bjørn Solheim Helge Standeren
  Anne R. Jørgensen  

Protokoller fra 28. april 2021

Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV har vedtatt å slå seg sammen, og etablere SpareBank 1 Sørøst-Norge. I den forbindelse ble det avholdt innskytervalgmøte og egenkapitlabeviseiermøte, øvrige hvor det ble valgt medlemmer til representantskapet i den nye banken.


Se også