Styret i banken har innkalt representantskapet til møte 25. mars klokken 18:00.

Representantskapet skal blant annet behandle to viktige saker:

  • Godkjennelse av årsregnskapet for 2020 med styrets forslag til resultatdisponering. Styret foreslår gaveutdeling på til sammen 5,5 millioner kroner samt utbytte på kr 5,50 per egenkapitalbevis. Resultatdisponeringen forutsetter godkjennelse av Finanstilsynet.
  • Forslag om sammenslutning med SpareBank 1 BV.

Møtet vil som følge av koronasituasjonen og myndighetenes retningslinjer foregå elektronisk.

 


Øvrige vedlegg til sakslisten


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360