Valg til representantskapet

Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV har vedtatt å slå seg sammen, og etablere SpareBank 1 Sørøst-Norge. I den forbindelse skal det velges medlemmer til representantskapet til den nye banken.


Det gjennomføres to valgmøter 28. april 2021