Styret i SpareBank 1 Telemark


Anne Berg Behring (1964), styreleder

Anne Berg Behring har vært styremedlem siden 2014 og styreleder siden 2019. Hun er administrerende direktør i Coop Vestfold og Telemark SA, og har bred erfaring fra detaljhandel, eiendom og styrearbeid i Coop Norge. Hun er styreleder i COOP Norge SA. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon fra BI.

Eier 1.727 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Per Wold (1952), nestleder

Per Wold har vært styremedlem siden 1999. I perioden 2001 til 2012 var han styreleder. Etter dette har han vært nestleder. Per Wold har bred erfaring fra styrearbeid i en rekke ulike bedrifter. Han jobber i dag som rådmann i Porsgrunn kommune. Han er utdannet som jurist fra UiO.

Eier 877 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Morten Christian Christoffersen (1970), styremedlem

Morten Christian Christoffersen har vært styremedlem siden 2019. Han er i dag daglig leder I C. Christoffersen AS. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen skatt og finans, samt etterutdanning innen ledelse, salg, personal og motivasjon.

Eier 18.507 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Anja Hjelseth (1984), styremedlem

Anja Hjelseth har vært styremedlem siden 2017. Hun startet som økonomisjef i Nome kommune i 2019. Hun har tidligere vært forsker i Telemarksforskning (2013-2019) og politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet (3009-2013). Hun har master i økonomi og ledelse fra NHH.

Eier 1.754 egenkapitalbevis Sparebanken Telemark.

Jan Erling Nilsen (1979), styremedlem

Jan Erling Nilsen har vært styremedlem siden 2017. Han er COO/CFO i Movement Group AS og var før dette COO/CFO i Borgestad ASA fra 2013 til 2015. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra EY i perioden 2006 til 2013. Han er utdannet som master i regnskap og revisjon fra BI og master i økonomi og administrasjon fra NHH.

Eier 877 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Hans Kristian Lahus (1978), styremedlem

Hans Kristian Lahus har vært varamedlem til styret fra 28. mars 2019 og tiltrådt varamedlem til styret fra 17. juni 2020.

Hans Kristian arbeider i dag som daglig leder i Team Telemark AS, en rolle han har hatt siden 2015. Han er fra høsten 2020 også daglig leder i Superlativ Media AS. Hans Kristian har sin utdannelse innen i informasjon og samfunnskontakt, og
idrettsadministrasjon, samt bred bakgrunn innen kommunikasjonsrådgivning,
virksomhetsutvikling og personalledelse.

Eier 0 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Jan Berge (1964), styremedlem
(ansatterepresentant)

Jan Berge har vært styremedlem siden 2012, før dette har han vært styremedlem i Sparebanken Grenland fra 1999 til 2007. Han har også vært styremedlem i Samspar, møtende vara i Norsk Styringsgrupppe i SpareBank1 og SpareBank1 gruppen i årene fra 2002 til 2007. Har Jobbet i banken siden 1985 og har hatt ulike stillinger og roller og er nå ansatt som eiendomsforvalter.

Eier 2.192 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

May Britt Botolfsen Boye (1962), styremedlem (ansatterepresentant)

May Britt Boye har vært vara til styret fra 2015 til 2016 og styremedlem fra 2017. Hun jobber som autorisert finansiell rådgiver i Personmarked i Skien. Hun har jobbet i Landsbanken/Vår Bank og forsikring fra 1982 til 2000 og deretter i Sparebanken Telemark.

Eier 4.384 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.


Varamedlemmer styret:

  • Lene Marie Aas Thorstensen
  • Frede Christensen
  • Helga Marie Finsveen

Se også