Styret i SpareBank 1 Telemark

Bak fra venstre: Per Wold, Jan Erling Nilsen, Jan Berge og Morten Christian Christoffersen. Foran fra venstre: Anja Kristin Salte Hjelseth, May Britt Botolfsen Boye, Anne Berg Behring. (Ytterst til høyre tidligere medlem Marit Kobro.)


Anne Berg Behring (1964), styreleder

Anne Berg Behring har vært styremedlem siden 2014. Hun er administrerende direktør i Coop Vestfold og Telemark SA, og har bred erfaring fra detaljhandel, eiendom og styrearbeid i Coop Norge. Hun er styreleder i COOP Norge SA. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon fra BI.

Eier 1.727 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Per Wold (1952), nestleder

Per Wold var styremedlem fra 1999 til 2001. Fra 2001 til 2012 var han styreleder. Etter fusjonen i 2012 har han vært nestleder. Per Wold har bred erfaring fra styrearbeid i en rekke ulike bedrifter. Han jobber i dag som rådmann i Porsgrunn kommune. Han er utdannet som jurist fra UiO.

Eier 877 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Morten Christian Christoffersen (1970), styremedlem

Morten Christian Christoffersen har vært varamedlem til styret siden 2014. Han er i dag daglig leder I C. Christoffersen AS. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen skatt og finans, samt etterutdanning innen ledelse, salg, personal og motivasjon.

Eier 18.507 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Anja Kristin Salte Hjelseth (1984), styremedlem

Anja Hjelseth har vært styremedlem siden 2016. Hun arbeidet som politisk rådgiver fra 2009 til 2013 i henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Hun jobber som daglig leder i Helgen Montessoriskole. Hun har master i økonomi og ledelse fra NHH.

Eier 1.754 egenkapitalbevis Sparebanken Telemark.

Jan Erling Nilsen (1979), styremedlem

Jan Erling Nilsen har vært styremedlem siden 2016. Han er COO/CFO i Movement Group AS og var før dette COO/CFO i Borgestad ASA fra 2013 til 2015. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra EY i perioden 2006 til 2013. Han er utdannet som master i regnskap og revisjon fra BI og master i økonomi og administrasjon fra NHH.

Eier 877 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Jan Berge (1964), styremedlem
(ansatterepresentant, hovedtillitsvalgt)

Jan Berge har vært styremedlem siden 2012, før dette har han vært styremedlem i Sparebanken Grenland fra 1999 til 2007. Han har også vært styremedlem i Samspar, møtende vara i Norsk Styringsgrupppe i SpareBank1 og SpareBank1 gruppen i årene fra 2002 til 2007. Har Jobbet i banken siden 1985 og har hatt ulike stillinger og roller og er nå ansatt som markeds og kommunikasjonsrådgiver i markedsavdelingen.

Eier 2.192 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

May Britt Botolfsen Boye (1962), styremedlem (ansatterepresentant)

May Britt Boye har vært vara til styret fra 2014 til 2017 og er nå fast styremedlem. Hun jobber som autorisert finansiell rådgiver i Personmarked i Skien. Hun har jobbet i Landsbanken/Vår Bank og forsikring fra 1982 til 2000 og deretter i Sparebanken Telemark.

Eier 4.384 egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.


Varamedlemmer styret:

  • Hans Kristian Lahus
  • Lene Marie Aas Thorstensen
  • Frede Christensen
  • Helga Marie Finsveen

Se også