Selskapsinformasjon

Sparebanken Telemark

Navn på selskapet Sparebanken Telemark
Besøksadresse

SpareBank 1 Telemark

Storgata 117

3921 Porsgrunn

Postadresse

SpareBank 1 Telemark

Postboks 188

3901 Porsgrunn

E-postadresse post@sb1telemark.no
Telefonnummer 915 02610 (fra utlandet: +47 915 02 610)
Telefaksnummer 35 56 96 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937 891 334
Tillatelse Sparebanken Telemark har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90