Selskapsinformasjon

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Navn på selskapet SpareBank 1 Sørøst-Norge
Besøksadresse SpareBank 1 Sørøst-Norge, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Postadresse SpareBank 1 Sørøst-Norge, Postboks 75, 3101 Tønsberg
E-postadresse post@sb1telemark.no
Telefonnummer 915 02610 (fra utlandet: +47 915 02 610)
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 944 521 836
Tillatelse SpareBank 1 Sørøst-Norge har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90