Visjon

Banken for Telemark og telemarkinger.

Vår visjon er at hver medarbeider hver dag skal bidra til at kunder og kolleger får en bedre hverdag. Vi skal gjøre vårt ytterste for at våre kunder når sine mål og drømmer og vi skal som bank ha et sterkt samfunnsengasjement for å gjøre Telemark til et enda bedre sted å bo. Vi skal tiltrekke oss og beholde telemarkinger og gi dem et hjemsted når det gjelder finansielle tjenester. 

 

Verdier

Bevisst & Ambisiøs

Stolt & Engasjert

 

Bevisst

Skape verdier med fokus påbærekraftige beslutninger medomtanke for miljø og samfunn, kunder, eiere og medarbeidere. Vise atferd og profesjonalitet som er tillitvekkende, ærlig og i samsvar med våre etiske retningslinjer. Være solide i alt vi gjør. Si ja når deter riktig og nei når det er nødvendig!

Ambisiøs

Være fysisk til stede og samtidig best på digitale løsninger. Være nytenkende og fremoverlent, tørre å være annerledes og utgjøre en forskjell. Det umulige kan skje, utfordringer skal friste. Vi skal videre -alltid videre!

Stolt

Føle stolthet over eget arbeid og organisasjon, være en lagspiller både internt og eksternt. Ivareta rollen og plassen banken har i samfunnet. Være brobygger og realisere drømmer.

Vise respekt for vår historie, være ydmyke for det bestående og nysgjerrige på fremtiden!

Engasjert

Vise initiativ, arbeidsglede ogentusiasme, gi god individuell rådgivning og være aktivt til stede i samfunnet. Jobbe sammen og genuint være opptatt av å gjøre hverandre gode. Vårt engasjement skal være med på å bidra til et bedre liv i vår region!