Visjon og verdier

Banken for Telemark og telemarkinger.

Vår visjon er at hver medarbeider hver dag skal bidra til at kunder og kolleger får en bedre hverdag. Vi skal gjøre vårt ytterste for at våre kunder når sine mål og drømmer og vi skal som bank ha et sterkt samfunnsengasjement for å gjøre Telemark til et enda bedre sted å bo. Vi skal tiltrekke oss og beholde telemarkinger og gi dem et hjemsted når det gjelder finansielle tjenester. 

 

Nær, dyktig og engasjert.

Nær - Vi skal ha en nærhet til våre kunder og samarbeidspartnere. Dette skal vi etterleve gjennom personlige relasjoner, tilgjengelighet og god kommunikasjon.

Dyktig - Vi skal ha en kompetanse og tilstrebe en dyktighet som både vi og kundene kan være stolte av. Med kompetanse mener vi produktet av kunnskap, ferdighet og holdning.

Engasjert - Vi skal være initiativrike og entusiastiske. Vårt engasjement overfor kunder og samfunnet skal bidra til et bedre liv i Telemark og for telemarkinger generelt.