Marianne Hegna
Administrerende direktør Skien Boligbyggelag
901 25 473