Marianne Thorsdal
Banksjef HR og Organisasjon
94523535