Vi senker renta

SpareBank 1 Telemark senker nok engang renten på boliglån, nå med inntil 0,30 prosentpoeng.

7. januar 2015

SpareBank 1 Telemark var først ute med å sette ned renten til under 3 % tidlig høst 2014, og bakgrunnen for nok en rentenedsettelse er et stadig fallende rentenivå.

Banken står godt rustet til å oppfylle myndighetens kapitalkrav, og i et tøft konkurransemarked er SpareBank 1 Telemark opptatt av å være den bestebanken for Telemark og telemarkinger.

SpareBank 1 Telemark vil med denne reduksjonen være blant de beste bankene påboliglån. Vi kan se tilbake på flere topp‐plasseringer på Finansportalen, og stor oppmerksomhet ved rentenedsettelsen høsten 2014, helt i tråd med ambisjonen om å være en attraktiv og konkurransedyktig bank.

Laveste nominelle rente blir 2.80 % på Boliglån for unge. De nye satsene vil gjelde fra 12. januar på nye lån, og fra 12. mars på eksisterende lån. Samtidig med rentenedgang på boliglån vil også renten på innskuddskonti justeres.


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441