Arbeidsledighetsforsikring er et godt produkt for mange kunder

Mange fornøyde kunder får utbetaling fra arbeidsledighetsforsikring, som gjør at de kan opprettholde levestandarden sin og håndtere betalingsforpliktelser mens de venter på å skaffe seg ny jobb. Gjennomsnittlig utbetaling er på mer enn 13 000 kroner i måneden.

04.08.2016


TV2-nyhetene hadde 3. august en sak med fokus på at kunder som har kjøpt arbeidsledighetsforsikring ikke får utbetaling. Det gis inntrykk av at kunder som har krav på utbetaling ikke får erstatning, noe som ikke er korrekt.

Vi i SpareBank 1 har hele tiden understreket viktigheten av at arbeidsledighetsforsikring må kjøpes før kunden får kjennskap om at bedriften han arbeider i vil nedbemanne. Forsikring handler som kjent om å dekke økonomiske tap for hendelser som inntreffer plutselig og uforutsett.

 

Rådgiverne i SpareBank 1 gjør en viktig jobb når de tilbyr arbeidsledighetsforsikring til lånekundene sine. Vi ser også at det er høy kvalitet i rådgivningen og at kundene gjøres tydelig oppmerksom på forutsetningene for å få erstatning.

De fleste får erstatning

I juni fikk mer enn 200 kunder i gjennomsnitt utbetalt mer enn 13.000 kroner i tillegg til dagpengene de får fra NAV. Dette er naturligvis viktig både for å kunne opprettholde levestandard og overholde betalingsforpliktelser.

3 av 4 kunder som får avslag på krav om erstatning får

avslag fordi de mottar varsel om permittering eller oppsigelse mindre enn 90 dager etter at forsikringen er kjøpt. De øvrige avslagene skyldes først og fremst at bedriftene allerede er i gang med en nedbemanningsprosess når forsikringen blir kjøpt.

I saken som ble omtalt i TV2-nyhetene har arbeidsgiver varslet om nedbemanning før forsikringen ble kjøpt, i tillegg til at permitteringsvarsel er gitt innenfor venteperioden på 90 dager. 

Vilkårene blir tydeligere

Vi er ydmyke for og tar til etterretning av noen av formuleringene i vilkårene har ført til at kunder er usikre på om de har rett til erstatning eller ikke. Vi endrer derfor vilkårene fra 1. september slik at disse blir enda enklere å forstå både for kundene og oss. Mer informasjon om endringene kommer om kort tid.»


Hvert år registrerer 1 av 10 seg som arbeidsledige. En tredel av disse er fortsatt ikke i jobb etter ett år.

Arbeidsledighetsforsikring gir deg økonomisk trygghet dersom dette skulle skje deg.


Pressekontakt

John Einar Rørvik
Informasjonssjef
+47 916 09 814