Kirkens Bymisjon i Porsgrunn fikk årets julegave.

Det har blitt en tradisjon for SpareBank 1 Telemark å
gi en førjulsgave til et godt formål. 

12.12.2016


I år falt valget på Kirkens Bymisjon i Porsgrunn, som nå er inne i sitt første driftsår, og som allerede har markert seg i Porsgrunn med sin skjerfaksjon. Gjennom en strikkedugnad ble flere hundre oransje skjerf delt ut gratis. På den måten ble varmen gitt både fysisk, og på et symbolsk vis.

Gaven er på kr. 70.000,- og Per Gunnar Disch i bymisjonen ble overrasket da banken ringte. "Dette er veldig gledelig, og pengene kommer godt med i utviklingen av de tiltakene vi holder på med", sier Disch.

Han er nøye på at Kirkens Bymisjon ikke skal konkurrere med andre aktører som også driver frivillig arbeid. " Vi så et behov for å drive forebyggende arbeid rettet mot asylsøkere og arbeidsledige" fortsetter Disch. "Sammen med bl.a. Urædd fotball, voksenopplæringen og kommunen jobber vi med tiltak der arbeid og aktivitet er sentrale stikkord." 

Som takk for gaven mottok banken en brostein som et symbol på mange mennesker hverdag, livserfaring og gatas virkelighet. 

Fra venstre: Adm.banksjef Per Halvorsen, Per Gunnar Disch og Einar Svendsen fra Kirkens Bymisjon sammen med Marianne Thorsdal, Banksjef HR. 


Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter: Gjennom våre kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud får folk som lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap.

Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855.

Les mer om Kirkens Bymisjons arbeide på deres nettsider.