Godt resultat for første halvår 2015

Sparebanken Telemark oppnådde et resultat før skatt på 130,7 (116,8) millioner kroner for første halvår 2015, og et resultat etter skatt og tap på 98,1 (88,2) millioner kroner.

13. august, 2015


Avkastning på egenkapitalen ble på 9,5 (9,1) prosent.

Den gode utlånsveksten vi hadde i fjerde kvartal i fjor fortsatte inn i første halvår i år. Vi har hatt et fallende og krevende rentemarked det siste året, men summen av økt utlånsvolum, gunstig kostnadsutvikling og lave tap gir et resultat etter skatt som er 10 millioner kroner høyere enn for første halvår 2014. Dette er vi veldig fornøyd med sier adm. banksjef Per Halvorsen.

Konkurransen spesielt i personmarkedet og på boliglån har ytterligere forsterket seg i andre kvartal 2015. Vår vekst og gode markedsposisjon bekrefter at lokalbanken så absolutt er konkurransedyktig både på pris og ikke minst kundeservice og tilgjengelighet. For å være konkurransedyktig på alle parametere har vi stort fokus på kostnader og effektiv drift. Dette er avgjørende for å styrke vår konkurransekraft i dag og i fremtiden, sier Halvorsen.

Foruten bankens kunder i Telemark har også telemarkinger bosatt utenfor Telemark blitt en viktig kundegruppe for banken. Banken har i dag omlag 6.000 kunder i Oslo og Akershus og ca. 60.000 i Telemark. Bankens soliditet vurderes som god med en ren kjernekapitaldekning på 16,0 (15,5) prosent. Noen nøkkeltall knyttet til halvårsresultatet 2015 (2014 i parentes):

• Resultat før skatt: 131 millioner kroner (117 millioner kroner)
• Resultat etter skatt og tap: 98 millioner kroner (88 millioner kroner)
• Avkastning på egenkapital: 9,5 prosent (9,1 prosent)
• Samlet utlånsvekst: 8,6 prosent (7,2 prosent)
• Ren kjernekapitaldekning: 16,0 prosent (15,5 prosent)
• Antall ansatte pr. 30.06.15 er 171 (178), fordelt på 8 kontorer i Telemark;Notodden, Bø, Lunde, Ulefoss, Bamble, Porsgrunn og to i Skien.

"Vi er og skal være banken for Telemark og telemarkinger" avslutter Halvorsen.


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441