Lik renteendring på innskudd og utlån


Det at renten nå har snudd, kan også oppfattes som et positivt signal om at økonomien er i forsiktig bedring, sier Administrerede banksjef Per Halvorsen.

07.12.2016


- Justeringen er en følge av stigende rentenivå og økte innlånskostnader over tid. At renten nå har snudd, kan også oppfattes som et positivt signal om at økonomien er i forsiktig bedring. Det lave rentenivået vi har sett de siste årene, er egentlig et sykdomstegn, så dette betyr at pasientens tilstand bedrer seg, sier Administrerende banksjef Per Halvorsen. - Derfor velger vi også å øke renten på alle sparekonti tilsvarende, slik at vi får en balansert utvikling, fortsetter han. 

SpareBank 1 Telemark øker dagens rentenivå med 0,15 prosentpoeng med virkning fra 9. desember 2016 for nye kunder og 3. februar 2017 for eksisterende kunder. Ny rente på sparekonto vil gjelde for alle kunder fra 3. februar 2017. 

Økningen gjelder både på utlån og på innskudd som er plassert på sparekonto. Kundene vil motta et eget brev om renteendringene i nettbanken i løpet av de nærmeste dagene. 

Ny beste veiledende boliglånsrente blir 2,10%, Boliglån for unge LO-medlemmer mellom 18 og 33 år.

Selv om styringsrenten er lav, og ble beholdt uendret av Norges Bank på siste rentemøte, betyr det ikke at bankene får lavere pris på sine lån. Prisen på pengene bankene låner inn nå for tiden er høyere enn hva styringsrenten er, og har hatt en jevn oppgang de siste månedene.


Pressekontakt

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441