SpareBank 1 Telemark og bankens kunder blir mer og mer digitale!

SpareBank 1 Telemarks oppnådde et årsresultat før tap og skatt på 239, 5 millioner kroner i 2015. Banken er godt fornøyd med resultatene for 2015, med bl.a. en vekst på nesten 10 prosent.

2. mars, 2016


Vi er veldig fornøyd med både nøkkeltall og veksten i 2015. Vi har de siste årene hatt stort fokus på effektivisering og digitalisering – dette begynner vi å se meget gode resultater av. Våre kunder blir mer og mer selvhjulpne og digitale, -og tror det eller ei, kundene liker denne utviklingen noe vi får bekreftet i våre kundetilfredsundersøkelser meddeler adm. banksjef Per Halvorsen.

 


Banken har ca. 60.000 privatkunder i Telemark og ca. 6000 privatkunder utenfor Telemark.

Banken har også hatt en vekst på over 10 prosent innenfor bedriftsmarkedet i 2015. Porteføljen i bedriftsmarkedet er nå på i underkant av 6 mrd. kroner fordelt på ca. 5.000 kunder.

Antall innlogginger på mobil og nettbank var 5.6 mill ganger i 2015, mot 4.5 mill i 2014. Det er i snitt ca. 15.000 pålogginger hver eneste dag gjennom året. Antall pålogginger i Mobilbanken økte fra 1.9 mill. til 3.5 mill. i 2015.

Vi ser at våre kunder bruker Mobilbanken som «oppslagsverk» og for å få enkle informasjoner om sine konti i banken, mens transaksjonene (betaling etc.) fremdeles går mest i nettbanken.

Vi hadde ca. 16.000 Chat med våre kunder i 2015 og nær 70% av låneavtalene ble e-signert. Totalt ble ca. 65.000 dokumenter e-signert i 2015, og 80% av alle spareavtaler utføres nå digitalt og selvbetjente, -enten på mobil eller via nettbanken.

- Dette er formidable tall og en utrolig spennende og interessant utvikling meddeler Halvorsen. Dette understreker at folk besøker banken mindre og mindre fysisk, og mer og mer digitalt – den «tradisjonelle banken» har blitt betydelig endret de siste årene og SpareBank 1 Telemark er så absolutt med på å møte denne utviklingen på en positiv og konkurransedyktig måte understreker banksjefen.


Bankens øvrige Nøkkeltall for 2015 er også gode – God og forbedret underliggende drift og svært lite tap.

  • Resultat før tap og skatt: 239,5 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapital: 7,9 prosent
  • Utlånsvekst: 9,4 prosent
  • Tap på utlån: 8,9 millioner kroner
  • Total forretningskapital er på 26,8 mrd. kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,8 prosent

Det står bedre til med Telemark enn mange tror, våre tall bekrefter dette i alle fall for 2015."Vi er og skal være banken for Telemark og telemarkinger" avslutter Halvorsen.


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441