SpareBank 1 Telemark og bankens kunder blir mer og mer digitale!

SpareBank 1 Telemarks oppnådde et årsresultat før tap og skatt på 239, 5 millioner kroner i 2015. Banken er godt fornøyd med resultatene for 2015, med bl.a. en vekst på nesten 10 prosent.

2. mars, 2016


Video placeholder image

Vi er veldig fornøyd med både nøkkeltall og veksten i 2015. Vi har de siste årene hatt stort fokus på effektivisering og digitalisering – dette begynner vi å se meget gode resultater av. Våre kunder blir mer og mer selvhjulpne og digitale, -og tror det eller ei, kundene liker denne utviklingen noe vi får bekreftet i våre kundetilfredsundersøkelser meddeler adm. banksjef Per Halvorsen.

 


Banken har ca. 60.000 privatkunder i Telemark og ca. 6000 privatkunder utenfor Telemark.

Banken har også hatt en vekst på over 10 prosent innenfor bedriftsmarkedet i 2015. Porteføljen i bedriftsmarkedet er nå på i underkant av 6 mrd. kroner fordelt på ca. 5.000 kunder.

Antall innlogginger på mobil og nettbank var 5.6 mill ganger i 2015, mot 4.5 mill i 2014. Det er i snitt ca. 15.000 pålogginger hver eneste dag gjennom året. Antall pålogginger i Mobilbanken økte fra 1.9 mill. til 3.5 mill. i 2015.

Vi ser at våre kunder bruker Mobilbanken som «oppslagsverk» og for å få enkle informasjoner om sine konti i banken, mens transaksjonene (betaling etc.) fremdeles går mest i nettbanken.

Vi hadde ca. 16.000 Chat med våre kunder i 2015 og nær 70% av låneavtalene ble e-signert. Totalt ble ca. 65.000 dokumenter e-signert i 2015, og 80% av alle spareavtaler utføres nå digitalt og selvbetjente, -enten på mobil eller via nettbanken.

- Dette er formidable tall og en utrolig spennende og interessant utvikling meddeler Halvorsen. Dette understreker at folk besøker banken mindre og mindre fysisk, og mer og mer digitalt – den «tradisjonelle banken» har blitt betydelig endret de siste årene og SpareBank 1 Telemark er så absolutt med på å møte denne utviklingen på en positiv og konkurransedyktig måte understreker banksjefen.


Bankens øvrige Nøkkeltall for 2015 er også gode – God og forbedret underliggende drift og svært lite tap.

  • Resultat før tap og skatt: 239,5 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapital: 7,9 prosent
  • Utlånsvekst: 9,4 prosent
  • Tap på utlån: 8,9 millioner kroner
  • Total forretningskapital er på 26,8 mrd. kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,8 prosent

Det står bedre til med Telemark enn mange tror, våre tall bekrefter dette i alle fall for 2015."Vi er og skal være banken for Telemark og telemarkinger" avslutter Halvorsen.


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441