SpareBank 1 på pallen i nytt bærekraftsbarometer

SpareBank 1 kommer på 2. plass i et nytt bærekraftsbarometer over norske finansaktører. Barometeret er utført av Stockholm Business School og Nordic Brands og tar for seg hvilken oppfatning og relasjon nordmenn har til 18 norske banker og forsikringsselskaper.

Publisert 12.11.2019

Gjensidige topper listen, knappe 1 indekspoeng foran SpareBank 1. I undersøkelsen kommer det frem at de spurte mener SpareBank 1 tar et særlig høyt ansvar for miljømessige konsekvenser av sin virksomhet, oppfører seg på en etisk riktig måte og er et åpent og gjennomsiktig selskap. Totalt svarte 1087 nordmenn på undersøkelsen.

- Et selskap som tar miljø og klima på alvor Leder for undersøkelsen, Tony Apéria i Nordic Brands, sier at SpareBank 1 har en meget sterk posisjon innen alle områdene selskapet har blitt vurdert etter.

- De oppleves jevnt over som et selskap som tar miljø og klima på alvor, og har dermed en stødig posisjon, sier han.

Bærekraftsbarometeret har blitt utført årlig siden 2016, og SpareBank 1 har hatt en gradvis og god fremgang siden oppstarten.


Forbrukernes mening er viktig

Leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet, Karoline Bakka Hjertø, tok 5. november imot diplom på vegne av SpareBank 1 under en prisutdeling i Oslo. Hun er svært glad for tildelingen.
- Det er av stor betydning for oss at forbrukerne oppfatter oss som en bank som tar bærekraft på alvor, sier hun. Dette er den andre forbrukerundersøkelsen i år der SpareBank 1 kommer godt ut på bærekraft i finans. I Norges største merkevarestudie om bærekraft, Sustainable Brand Index 2019, ligger SpareBank 1 helt på topp innen bank- og finansbransjen. Hjertø synes de to forbruker-kåringene er til stor inspirasjon for videre satsing på bærekraftsfeltet. 

Se også