SpareBank 1 Telemark endrer renten på utlån og innskudd


Med bakgrunn i Norges Banks heving av styringsrenten 19. september og generell økning i bankenes innlånskostnad har SpareBank 1 Telemark i dag besluttet å øke utlåns- og innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng.


Beslutningen om å øke renten kommer ikke uventet verken for bankene eller folk flest. Samtidig viser den generelle markedssituasjonen at SpareBank 1 Telemark fortsatt vil være konkurransedyktig på pris, sier adm. banksjef Per Halvorsen.

For eksisterende lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 8. november og for nye lån fra 25. september. Kunder som nå får renteendring vil i løpet av denne uka få informasjon i nettbanken eller via brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån eller innskudd.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360