SpareBank 1 Telemark endrer renten på utlåns- og innskuddsrenter


Med bakgrunn i økte pengemarkedsrenter, Norges Banks heving av styringsrenten og den generelle markedssituasjonen, har SpareBank 1 Telemark i dag besluttet å øke utlåns- og innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng.


De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 25. juni for nye lån, og fra 8. august for eksisterende lån. Samtidig settes renten opp på innskudd med virkning fra 8. august.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360