Tilpassede åpningstider ved Lundekontoret


Fra 1. september gjør vi endringer på åpningstidene ved vårt kontor i Lunde.

Publisert 08.08.2019


Etterspørselen etter banktjenester levert ved kontoret er betydelig redusert som følge av endret kundeadferd og ønsket om å ordne den daglige bruken av banken selv.

Selv om kundedialogen i stor grad foregår via nettbank og mobilbank ønsker vi å fortsatt være en viktig lokal støttespiller. Vi vil derfor opprettholde fysisk tilstedeværelse i Lunde.

Åpningstidene ved kontoret vil være mandag, tirsdag og onsdag. Minibank og innskuddsautomat vil fortsatt holdes døgnåpne, og samtidig treffes våre kjente bankrådgivere fra Lunde på våre kontorer i Bø eller på Ulefoss de resterende dagene.