SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark går sammen om å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge

Styrene i bankene har vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing av bankene. Målet er å skape en slagkraftig bank i bankenes markedsområder og være godt posisjonert for fremtiden.

30.11.2020


Et naturlig partnerskap

SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker med markedsområder som grenser til hverandre. Regionen har ca. 750.000 innbyggere og et godt diversifisert næringsliv. Begge bankene har utstedt egenkapitalbevis som er notert ved Oslo Børs, og er tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

- Vi ser et potensiale for en slagkraftig bank i bankenes markedsområde som vil oppnå en enda sterkere konkurransekraft ved en sammenslåing, sier styreleder Finn Haugan i SpareBank 1 BV.

- Vi er naturlige partnere og den nye banken vil være styrket overfor kunder, kapitalmarkedet og lokalsamfunnet, sier styreleder Anne Berg Behring i SpareBank 1 Telemark.

Kundefokusert og relevant

- Vi vil ta med oss de gode verdiene fra begge bankene, og skape en enda mer kundeorientert og relevant bank med fordelene en større bank kan gi, og samtidig være tilstede i våre lokalområder. Med dette vil vi også skape en enda mer attraktiv arbeidsplass med høy faglig kompetanse som skal komme våre kunder til gode, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Telemark, Per Halvorsen.

- Å skape en større bank på Sør-Østlandet og være godt posisjonert for ytterligere fremtidige muligheter i våre markedsområder, har vært et mål lenge, sier administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad. – Vi skal tilfredsstille markedets behov for bedre og mer effektive løsninger i tillegg til nærhet og lokal tilstedeværelse.

Ledelse og lokalisering

Administrerende direktør i den sammenslåtte banken vil være Per Halvorsen, styreleder blir Finn Haugan og nestleder i styret blir Anne Berg Behring. Rune Fjeldstad skal være spesialrådgiver for styret og konsernledelsen og lede integrasjonsprosjektet i den nye banken i en periode på 6 til 18 måneder etter fusjonen er realisert 01.06.2021, og deretter fratre. Den sammenslåtte bankens navn vil være SpareBank 1 Sørøst-Norge, og en liten effektiv stab samt ledelsen skal samlokaliseres på hovedkontor i området Fokserød/Torp i Sandefjord.  
Alt annet desentraliseres med korte beslutningsveier i de respektive markedsområder.

Den nye banken vil ha 520 ansatte (inkl datterselskaper) på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke, med en forvaltningskapital på 93 milliarder.Det som er inngått er en intensjonsavtale om fusjon. Det innebærer at det nå skal utarbeides en endelig fusjonsavtale som forventes å skulle behandles i styrene i løpet av februar og fremlegges bankenes representantskap i mars 2021. Sammenslåingen antas å bli gjennomført den 1. juni 2021.

SpareBank 1 BV har en forvaltningskapital på ca. 53 milliarder, og er etablert med kontor i Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen, Lier, Nedre Eiker og Kongsberg. Selskapet har tre heleide datterselskaper EiendomsMegler 1 BV AS, SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS, Imingen Holding AS, i tillegg til deleide Z-Eiendom AS. SpareBank 1 BV har ca. 340 ansatte.

SpareBank 1 Telemark har en forvaltningskapital på ca. 40 milliarder, og er etablert med kontor i Bamble, Porsgrunn, Skien, Ulefoss, Lunde, Bø og Notodden. Konsernet har følgende datterselskaper; Tufte Eiendom AS, Sparebankgården AS og EiendomsMegler 1 Telemark AS, der sistnevnte eies sammen med Skien boligbyggelag. Konsernet har ca. 180 ansatte.

KontaktinformasjonSpareBank 1 BV:
Finn Haugan, styreleder, tlf. 900 41 002
Rune Fjeldstad, adm. direktør, tlf. 900 79 017

SpareBank 1 Telemark:
Anne Berg Behring, styreleder, tlf. 930 30 889
Per Halvorsen, adm. direktør, tlf. 934 07 441