Vi setter ned renten på lån og innskudd


Vi setter ned rentesatsen på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng.

12.05.2020

Den norske renta har aldri vært lavere og Norge har for første gang en styringsrente som står i null prosent. Vi setter ned renten i tråd med prisen på penger, og holder oss konkurransedyktige i markedet. Med reduksjonen som ble iverksatt i april, har vi totalt kuttet renten med inntil 1,25 prosentpoeng.

For nye lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. mai. For eksisterende lånekunder trer renteendringen i kraft fra 25. mai. Kundene mottar informasjon om de nye rentesatsene i nettbanken eller per brev om kort tid.

En del innskuddsprodukter får også rentereduksjon.


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
John Einar Rørvik
Informasjonssjef
91609814