Enighet om fusjonsavtale mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark


Styrene i SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark har nå vedtatt en fusjonsplan for sammenslåing. Målet med fusjonen er å skape en slagkraftig bank i bankenes markedsområder og være godt posisjonert for fremtiden.

22.02.2020

Skal skape SpareBank 1 Sørøst-Norge
I november ble det kjent at det var inngått en intensjonsavtale om fusjon mellom bankene om sammenslåing. Den nye banken skal hete SpareBank 1 Sørøst-Norge.

SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker med markedsområder som grenser til hverandre. Regionen har ca. 750.000 innbyggere og et godt diversifisert næringsliv. Begge bankene har utstedt egenkapitalbevis som er notert ved Oslo Børs, og er tilknyttet SpareBank 1- alliansen.

Kundeorientert bank og attraktiv arbeidsplass
- Vi vil ta med oss de gode verdiene fra begge bankene, og være tilstede i våre lokalområder. Samtidig skal vi skape en enda mer kundeorientert og relevant bank med fordelene en større bank kan gi. SpareBank 1 Sørøst-Norge vil bli en attraktiv arbeidsplass med høy faglig kompetanse som skal komme våre kunder til gode, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Telemark, Per Halvorsen. - Dette har vært et mål lenge: Å skape en større bank på Sør-Østlandet og være godt posisjonert for ytterligere fremtidige muligheter i våre markedsområder, sier administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad. – Markedet er i stor utvikling, og det er stadig behov for bedre og mer effektive løsninger i tillegg til nærhet og lokal tilstedeværelse.

Både Halvorsen og Fjeldstad uttrykker at de er veldig glade for at fusjonsavtalen nå er vedtatt i begge styrene, og at det har vært meget grundige og gode prosesser som ivaretar begge bankene for å komme frem dit. Fusjonsavtalen fremlegges bankenes representantskap for beslutning 25. mars. Sammenslåingen antas å bli gjennomført 1. juni 2021.

Administrerende direktør i den sammenslåtte banken vil være Per Halvorsen, styreleder blir Finn Haugan og nestleder i styret blir Anne Berg Behring. Den sammenslåtte bankens navn vil være SpareBank 1 Sørøst-Norge, og en liten effektiv stab samt ledelsen skal samlokaliseres på hovedkontor i området Fokserød/Torp i Sandefjord. Alt annet desentraliseres med korte beslutningsveier i de respektive markedsområder.
Den nye banken vil ha ca. 520 ansatte (inkl datterselskaper) på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke, med en forvaltningskapital på ca. 95 milliarder.


Kontaktpersoner SpareBank 1 Telemark

Anne Berg Behring
Styreleder
930 30 889
Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441

Kontaktpersoner SpareBank 1 BV

Finn Haugan
Styreleder
900 41 002
Rune Fjeldstad
Administrerende direktør
+ 47 900 79 017