JA til SpareBank 1 Sørøst-Norge


Representantskapene i SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark har også sagt ja til fusjon mellom bankene. Styrene i begge bankene vedtok nylig en fusjonsplan for sammenslåing.

26.03.2020

Den nye banken skal hete SpareBank 1 Sørøst-Norge, får 520 ansatte på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke.

Lokalt fokus med storbankens fordeler SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker med markedsområder som grenser til hverandre; og meget naturlige partnere. Regionen har ca. 750.000 innbyggere og et godt diversifisert næringsliv. Begge bankene har utstedt egenkapitalbevis som er notert ved Oslo Børs, og er tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

Tilstedeværelse i lokalområdene og fokus på det nære skal videreføres i den nye banken.  Samtidig er målet å skape en enda mer kundeorientert og relevant bank med fordelene en større bank kan gi. SpareBank 1 Sørøst-Norge vil bli en attraktiv arbeidsplass med høy faglig kompetanse.

Grundige prosesser
Administrerende direktør i den sammenslåtte banken vil være Per Halvorsen, styreleder blir Finn Haugan og nestleder i styret blir Anne Berg Behring. Et fremtidsrettet hovedkontor skal opprettes i området Fokserød/Torp i Sandefjord kommune, som er et naturlig midtpunkt i de to bankenes markedsområder. Alt annet desentraliseres med korte beslutningsveier i de respektive markedsområder.

Både adm. direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad og adm. banksjef i SpareBank Telemark, Per Halvorsen, uttrykker at de er svært fornøyde med at fusjonsavtalen nå er vedtatt i begge bankenes representantskap - og at det har vært meget grundige og gode prosesser som ivaretar begge bankene for å komme frem dit. 

Sammenslåingen antas å bli gjennomført 1. juni 2021, etter godkjenning i Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.


Kontaktpersoner SpareBank 1 Telemark

Anne Berg Behring
Styreleder
930 30 889
Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441