Video placeholder image

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra. Vi har identifisert fem mål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Dette er 8, 9, 11, 13 og 16.

Disse målene representerer områder der banken kan være med og gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning samt redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

Har du innspill eller spørsmål til vårt bærekraftsarbeid?

Jørund Buen
Leder bærekraft
+47 932 83 350