Søk om gave

Søk om gave - frist 1. oktober

Vi er stolte av lokalsamfunnet vårt. Her bor det mange godhjertede mennesker som stiller opp med et stort smil og smittende engasjement i lag og foreninger. Takk for innsatsen din – vi setter utrolig stor pris på det. Nå er det vår tur til å gi tilbake.

Hvem kan søke om gave?

  • Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter eller drift av lag og foreninger i vårt lokalmiljø.
  • Både hovedlag og undergrupper kan søke gaver til allmennyttige formål.
  • Søknadsfrist er 10. april og 1. oktober hvert år.
  • Du kan søke om gave 1 gang per kalenderår.

Takk for innsatsen din

Som en del av sparebanktradisjonene, deler sparebankstiftelsene av sitt overskudd hvert år. De siste ti årene har sparebankstiftelsene bidratt med flere titalls millioner kroner i gaver og støtte til lokale lag og foreninger. 

Hva lurer andre på?

Gavene deles ut av stiftelsen som holder til der du bor. Ta en titt og lær mer om hvordan de jobber.