Søk om gave fra banken

Gavetildeling telemark

Gavetildeling

Hvert år deler vi at vårt overskudd. i 2017 ble 3 millioner fordelt på 594 lag og foreninger i Telemark. Frist for å søke om gave fra banken er 15. januar hvert år.


Hvem kan søke om gave fra banken?

  • Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.
  • Vi støtter ulike prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.
  • Både hovedlag og undergrupper kan søke gaver til allmennyttige formål.
  • Søknadene behandles av bankens administrasjon og legges frem for Representantskapet for vedtak i februar/mars.
  • Søknadsfrist er 15.januar hvert år.

Små og store drømmer går i oppfyllelse!

Grenland Skateboardklubb ønsket seg penger for å vedlikeholde hallen. Bakkenrevyen ønsker seg et bedre lyd og lysanlegg, og Skotfosss Turn og Idrett/Hopp har et fantastisk sted i Hasselbakken som krever vedlikehold. Porsgrunn Karateklubb har kjøpt eget klubbhus. Dette er bare noen av mange som har fått tildelt gaver av banken i 2017. 

Vi i SpareBank 1 Telemark er stolte av å bidra til at små og store drømmer går i oppfyllelse, sier banksjef Per Halvorsen. Gavene kommer i tillegg til våre samarbeids og sponsoravtaler. Vi er og skal være banken for Telemark og telemarkinger, fortsetter banksjefen. Det er kostbart å drive lokaler, anlegg og aktiviteter. Bankens pengegave skal hjelpe til med å gi lag og foreninger i Telemark en litt enklere økonomisk hverdag. Vi håper og tror også at en pengegave fra banken gir ildsjeler, ledere og dugnadshjelpere en ekstra motivasjon. Det er viktig for nærområdene at deres ståpåvilje og engasjement videreføres, avslutter banksjefen.

Det er en lang tradisjon for SpareBank 1 Telemark å gi ut deler av overskuddet til lag og foreninger. Banken har i tillegg to solide stiftelser med stort samfunnsansvar som gir pengegaver til store og små prosjekter i Telemark. 

Vi tok turen for å overraske flere lag og foreninger som mottok gave fra vår årlige gavetildeling. Banksjef Per Halvorsen var godt utenfor komforsonen da han oppdaget at vår overraskelse, var at nettopp han skulle få prøve seg i en annen rolle enn det å være banksjef,  sier rådgiver markedskommunikasjon i SpareBank 1 Telemark, Vibeke Jønholt.

 Her overrasker vi lag og foreninger i Telemark!

Vi overrasket Urædd Fotball jenter 14 år på trening. Urædd Fotballklubb søkte om gaver fra vår årlige gavetildeling, og vi tok turen for å sjekke temperaturen på treningsfeltet. Vi ble skikkelig imponert! Klarte Banksjef Per Halvorsen å holde nullen i mål? 

Skien Ghost søkte om midler fra vår årlige gavetildeling, og vi tok turen for å besøke klubben. Vi tok med en ekstra gavesjekk og overrasket de på en av treningene. 

Vi dukket opp på Kids Skate med en overraskelse! Grenland Skateklubb søkte også om gave fra vår årlige gavetildeling. Vi tok turen og ble super imponert! 

Bakkenrevyen søkte om gave fra vår årlige gavetildeling til bedre lyd- og lys utstyr. Vi besøkte Katakombene og fikk Banksjef Per Halvorsen opp på scenen. For en revy! Denne vil du ikke gå glipp av :)  

Det var mange store spørsmålstegn da Banksjef Per Halvorsen skulle forsøke seg som trener til et av de yngste partiene til Porsgrunn Karateklubb. Klubben hadde søkt om midler fra vår gavetildeling og vi dukket opp på en av deres treninger med en ekstra gavesjekk!

Hoppgruppa til Skotfoss Turn og Idrett/Hopp søkte om gave fra vår årlige gavetildeling. Vi tok turen og besøkte de på trening. De fikk også en ekstra gave som overraskelse.