Søk om gave fra banken

 

Hvert år deler vi av vårt overskudd til omtrent 550 lag og foreninger i Telemark. Frist for å søke om gave fra banken er 31. januar og 31. august hvert år.

 

Hvem kan søke om gave?

  • Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.
  • Vi støtter ulike prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.
  • Både hovedlag og undergrupper kan søke gaver til allmennyttige formål.
  • Søknadsfrist er 31. januar og 31. august hvert år.
  • Søknad om gave foregår kun elektronisk.