Søk støtte

Sammen får vi ting til å skje!
Vi er banken for telemarkinger og gir deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. 


Søknad om gave

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi støtter ulike prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Både hovedlag og undergrupper kan søke gaver til allmennyttige formål. Søknadene behandles av bankens administrasjon og legges frem for Representantskapet for vedtak i februar/mars. Søknadsfrist er 15.januar hvert år.


Sponsoravtaler

Du kan også søke om sponsoravtaler. Vi har avtaler som viser tydelig hvem vi er og hva vi står for. Vi bryr oss om nærmiljøet vårt og ønsker at våre sponsoravtaler skal komme våre kunder tilgode. Din søknad blir behandlet innen den 10.hver måned.