Sparebankstiftelsene

I forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 Telemark og Holla og Lunde Sparebank i 2012 ble det opprettet to stiftelser. En for hver av de tidligere bankenes lokalområde. Formålet med stiftelsene er å gi bidrag til allmennyttige formål i lokalsamfunnet, fortrinnsvis i det distriktet som i hovedsak har bygget opp kapitalen. Stiftelsene ble tildelt egenkapitalbevis i SpareBank 1 Telemark på 19% i tillegg til et kontantbeløp på 16 millioner kroner hver.


Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde

Stiftelsen har en årlig gaveutdeling i april/mai og søknadsfristen er 1.mars hvert år.   

Besøk stiftelsens hjemmeside og søk om gave

 

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland

Stiftelsen tar imot søknader om gaver hele året. 

Besøk stiftelsens hjemmeside og søk om gave