Vårt samfunnsansvar


Miljø

Miljøbevissthet preger vår virksomhet og vi arbeider hele tiden for en miljøvennlig drift for å redusere belastningen på våre omgivelser.

Vi tilbyr stadig flere elektroniske tjenester, noe som stimulerer til en mer miljøvennlig adferd. I den daglige kommunikasjonen med kunder benyttes i størst mulig grad e-post, SMS, chat og nettmøter. 

Bruk av videokonferanse er en vanlig kommunikasjonskanal i banken. Internt i Sparebanken Telemark benyttes Skype-møter som en miljøvennlig og effektiv metode. Som en del av SpareBank 1 alliansen kan det bli endel reisevirksomhet til møter som foregår på vår felles arena, som regel i Oslo. Banken har tre biler til disposisjon for de ansatte, en av disse er el-biler og en er hybrid.

Vi er opptatt av å øke bevisstheten rundt dette temaet og hva hver enkelt medarbeider kan bidra med. Dette er i første rekke knyttet til arbeidsmåter som sikrer at banken holder miljømessig orden i eget hus. Bankens miljøambisjon er å være på nivå med de forventninger som stilles til bransjen, blant annet gjennom Sparebankforeningens klimaanbefaling. 

Et bredt fokus på å opptre ansvarlig

Som en sentral lokal aktør er det viktig at vi har et bredt fokus på å ta vår del av ansvaret for det samfunnet vi er en del av.

Vårt overordnede ansvar for lokalsamfunnet er å skape verdier for den region vi er en del av. Primært skal denne verdiskapingen knyttes til vår evne til å allokere kapital for å sikre en robust næringsutvikling og sikre at folk flest får anledning til å skaffe seg bolig.

Vårt brede fokus på samfunnsansvar omfatter mange områder og illustreres godt gjennom de fire områdene presentert under.


Økonomi

 • God selskapsstyring
 • Risikostyring
 • Kredittstyring
 • Lønnsomhet
 • Soliditet

Samfunn

 • Sysselsetting
 • IA-bedrift
 • Anti korrupsjon
 • Etiske retningslinjer
 • Svindelforebyggende tiltak
 • Vår hensikt "å skape verdier for regionen"
 • Økonomiske tilskudd og sponsing
 • Kompetanseoverføring (ulike arenaer)
 • Innovasjon

Miljø

 • HMS
 • Videokonferanse
 • Leverandørkrav
 • Miljøsertifisering

HR

 • Etiske råd
 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok med fokus på verdier og holdninger
 • Opplæring