Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

 • Du kan velge å legge til en uføreforsikring som vil sikre barnets inntekt som voksen.
 • Barneforsikringen dekker kreft og andre utvalgte alvorlige sykdommer.
 • Gir barnet økonomisk støtte ved ulykkesskade som er varig.

Er du medlem i et LO-forbund?

Forsikringen inneholder

 • Dersom barnet må være på sykehuset i mer enn 14 dager sammenhengende, vil barneforsikringen gi støtte fra første innleggelsesdag. Totalt kan barnet få dagpenger i inntil 365 kalenderdager, dagene trenger ikke være sammenhengende, men kan gå over flere år. Forsikringen er på 936 kroner per dag (tilsvarer 1 % av folketrygdens grunnbeløp).

 • En ulykke kan føre til at barnet får en fysisk skade for resten av livet, barneforsikringen gir en engangsutbetaling basert på hvor alvorlig skaden er. Full utbetaling på kroner 2.340.850 kroner (tilsvarende 25 ganger folketrygdens grunnbeløp) gis ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditet gis erstatning i forhold til invaliditetsgrad. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en ulykkesforsikring tilsvarende 1.404.510 kroner (15G) på 26 års dagen.

 • Forsikringen dekker behandlingsutgifter som oppstår innen fem år etter ulykken inntraff.

  Følgende utgifter kan dekkes av forsikringen:
  - Behandlingsutgifter gitt eller foreskrevet av lege
  - Behandlingsutgifter ved tannskader
  - Reiseutgifter

  Erstatningsbeløpet er inntil 93.634 kroner (tilsvarende 1 ganger folketrygdens grunnbeløp) per ulykkestilfelle. Som regel dekker NAV behandlingsutgiftene, det de ikke dekker kan vi dekke.

 • Hvis barnet får en varig sykdom eller skade som gir behov for hjelpemidler eller tilpasning av bolig, kan forsikringen erstatte rimelige og nødvendige tiltak med inntil 280.902 kroner (tilsvarende 3 ganger folketrygdens grunnbeløp. Tiltakene må godkjennes av oss på forhånd og erstatning gis bare hvis utgiftene ikke dekkes av noen andre.

 • I noen tilfeller oppstår behov for ekstra fri fra jobb eller andre utgifter i forbindelse med at barnet ditt blir sykt. Sykdommer som gir utbetaling er følgende: kreft, godartede svulster i hjerne og ryggmarg, insulinavhengig diabetes mellitus, multippel sklerose, leddgikt, morbus Crohn, ulcerøs kolitt, cystisk fibrose, nyresvikt, organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, amputasjon. Maks pengestøtte er på 374.536 kroner (tilsvarende 4 G).

 • Hvis barnet dør mottar foreldrene en engangsutbetaling på 93.624 kroner (tilsvarer folketrygdens grunnbeløp).

 • Hvis barnet har behov for ekstra tilsyn og pleie i dagliglivet, kan foreldrene få hjelpestønad fra NAV. Mottas støtte fra NAV, vil barneforsikringen gi en utvidet støtte i tillegg. Maks pengestøtte er 187.268 kroner (tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp) per år i maks 5 år.

 • Dersom en av foreldrene dør betaler SpareBank 1 Forsikring barneforsikringen frem til barnet blir 20 år.

 • Forsikringen kan utvides til å dekke arbeidsuførhet. Hvis barnet ditt blir ufør reduseres muligheten til å tjene egne penger og støtten fra NAV er mindre enn en vanlig lønning. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å kjøpe en forsikring for uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon som voksen. Uførepensjon er månedlige utbetalinger frem til man senest blir 67 år, mens uførekapital er en engangsutbetaling.

  Mer om uførepensjon
  Uførepensjonen gir en utbetaling hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år. Når barnet fyller 20 år videreføres automatisk en uførepensjon tilsvarende forsikringssummen som er valgt uten å gi nye helseopplysninger. Forsikringen varer til 67 år. Du kan velge mellom årlig uførepensjon på 46.817 kroner (0,5 G) eller 74.907 kroner (0,8 G). Ønsker du høyere forsikringssum så ta kontakt med oss.

  Mer om uførekapital
  Uførekapitalen gir en engangsutbetaling på 655.438 kroner (7 G) hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år. Når barnet fyller 20 år videreføres automatisk en uførekapital tilsvarende 7 G uten å gi nye helseopplysninger. Forsikringen varer til 60 år. 


Slik fungerer forsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.
 • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen er akseptert av forsikringstaker.
 • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter barnet fyller 18 år får barnet selv erstatningen.

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Barneforsikringer handler ikke om behandling av barn, det blir godt i varetatt av norsk helsevesen. Barneforsikringen gjør det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke.  

Det aller viktigste er dekning ved uførhet

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.


Har ditt barn vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?


sparebank 1 terningkast 5

Terningkast 5 i test

Norsk Familieøkonomi utfører hvert år en test av barneforsikringer, og i 2018 fikk barneforsikringen vår terningkast 5. Vi er blant de beste på utvidet hjelpestønad, dagpenger ved sykehusopphold og dekning av tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

Les hele testen "Dette er de beste barneforsikringene"


SpareBank 1 har de mest fornøyde forsikringskundene*. Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

*Norsk kundebarometer 2017 og EPSI 2016

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring