Kritisk sykdom

En alvorlig sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger.

 • Du får en engangsutbetaling hvis du rammes av en sykdom som forsikringen dekker.
 • Hva pengene skal brukes til bestemmer du helt selv.
 • Det er ingen skatt på utbetalingen.

Er du medlem i et LO-forbund?

Tør du tenke tanken?

Det ligger mye kjærlighet i å tørre å tenke på hva som kan skje hvis en alvorlig sykdom skulle ramme deg og dine nærmeste. En forsikring gjør deg ikke frisk alene, men den kan bidra til å forbedre en vanskelig situasjon.

Du bestemmer selv hva erstatningen skal brukes til, for eksempel:

 • Behandling på privatklinikk eller tilleggsbehandling
 • Mulighet til å realisere drømmeferien for deg og familien din
 • Redusert arbeidstid for deg eller dine nærmeste
 • Tid til å komme deg på beina før du begynner på jobb igjen
 • Kompensasjon for tapt inntekt for deg som er selvstendig næringsdrivende

Hva dekker forsikringen?

Visste du at 1 av 3 får kreft, 1 av 6 får hjerneslag og 1 av 1000 får MS? Her ser du hvilke sykdommer som gir utbetaling hvis du har denne forsikringen.

Forsikringen gir utbetaling ved ondartet kreft som for eksempel leukemi, brystkreft, lymfekreft og kreft i mage eller tarm. 

Forsikringen gir utbetaling ved hjerneslag, hjerteinfarkt, sekkformet utvidelse av hjernens pulsårer, godartede svulster i hjerne og ryggmarg samt operasjon av hjerteklaff, hovedpulsåren og utblokking av blodårer.

Forsikringen gir utbetaling ved multippel sklerose, motornevronsykdom, kronisk nyresvikt, Parkinsons sykdom før fylte 60 år, transplantasjon av hjerte, lunge, lever eller nyre samt tverrsnittlammelser, blindhet eller døvhet som følge av sykdom.


Slik fungerer forsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 16 og 58 år, og den varer til du fyller 67 år.
 • Du kan selv velge forsikringssum mellom 100.000 og 750.000 kroner. Ønsker du en større forsikringssum så ta kontakt med oss. 
 • Forsikringen utbetales når endelig diagnose er stilt, og vi har mottatt all relevant informasjon. Den som er forsikret må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
 • Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.

Vilkår

Har du forsikring mot kritisk sykdom fra før, må du logge inn i og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du vært utsatt for sykdom?

SpareBank 1 har de mest fornøyde forsikringskundene*. Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

*Norsk kundebarometer 2017 og EPSI 2016

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring