Aksjesparekonto

1. september kommer Aksjesparekonto som gjør det lettere og mer lønnsomt å spare i aksjer og aksjefond. 

 • Spar skatt – du betaler først skatt når du tar gevinsten ut fra kontoen.
 • Du kan enkelt kjøpe og selge aksjer og aksjefond.
 • Kontoen er gratis og du har full kontroll og oversikt i nettbanken.

Slik fungerer aksjesparekonto

Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond, og du kan ta ut pengene du satte inn uten å skatte. Dette gjelder så lenge gevinsten av sparingen blir stående på kontoen. Det er først når gevinsten tas ut av kontoen, at du må betale skatt. 

Eksempel: Du setter inn 100.000 kroner i et aksjefond som stiger 25 prosent. Du kan ta ut 100.000 og investere gevinsten på 25.000 på nytt uten å skatte av det.

Er aksjesparekonto noe for deg?

Kontoen er ikke bare for avanserte aksjehandlere, men passer også for deg som: 

 • Har aksjer, aksjefond eller egenkapitalbevis. Er de spredt flere steder, kan de samles i en Aksjesparekonto. 
 • Har planer om å starte langsiktig sparing i aksjer eller aksjefond.
 • Vil ha frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.
 • Vil kjøpe og selge aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis uten å betale skatt.

Det lønner seg å være tidlig ute

Aksjesparekonto har en såkalt fredningsperiode. Det vil si at du kan flytte alle aksjer og fond inn på kontoen uten å betale skatt – i hele 2017.


Våre tolkninger av aksjesparekonto:

 • Du kan investere i aksjer i børsnoterte selskaper i Norge og EU/EØS, men ikke utenfor EU/EØS som for eksempel amerikanske aksjer.
 • Det legges opp til at ETF’er skal kunne inkluderes i investeringsuniverset.
 • Rentepapirer, derivater, ETN’er og unoterte aksjer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
 • Kombinasjonsfond med rente-andel større enn 20 % kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
 • Det er ikke mulig å motta renter på penger som står plassert i aksjesparekontoen som ved et vanlig bankinnskudd.
 • Det pågår diskusjoner om utbytte skal være skattefritt innad i aksjesparekontoen eller utbetales til ordinær konto som medfører løpende beskatning.
 • Du er juridisk eier av aksjene og fondene du eier gjennom aksjesparekontoen og kan delta på generalforsamling.
 • Gevinsten ved realisasjon av aksjer og fondsandeler skattlegges når den tas ut av aksjesparekontoen.
 • Gevinsten skattlegges som aksjeinntekt. I 2017 er det 29,76 %.
 • Det er kun gevinst utover innskutt kapital i kontoen som kommer til beskatning.
 • Vi beregner og rapporterer riktig skattegrunnlag hvis du tar ut gevinst.
 • Beholdningen din i aksjesparekonto verdsettes til 90 prosent av formuesverdien i 2017.
 • Du får skjermingsfradrag som beregnes på grunnlag av kontohavers innskudd på aksjesparekontoen.

Hva lurer andre på?

Kontakt oss om Aksjesparekonto

Ronny Johansson
Leder Private Banking
917 12 167
Frede Christensen
Formuesforvalter, Private Banking
908 49 388
Øystein Slettebakken
Formuesforvalter, Private Banking
916 91 425