Er du forberedt hvis det kommer flom?

Årets vinter kan gi store vannmengder hvis vi får en kombinasjon av varme og mye nedbør. Vi har satt opp en huskeliste med ting du bør gjøre i forkant av en mulig flom, hvis du har bolig, hytte eller andre eiendeler på utsatte områder.

  • Sørg alltid for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  • Har du campingvogn langs sjø eller vassdrag, kan du vurdere å flytte den midlertidig til et sikkert område.
  • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak, og holde øye med huset ditt dersom du skal ut på lang reise.
  • Hvis det ved flomvarsel er fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

De siste tre årene har SpareBank 1 Forsikring fått inn snaue 30.000 vannskader på hus og innbo og trenden er økende. Vannskader gir også grobunn for sopp og råteskader, som gjerne er resultat av mer langvarig fukt eller vannpåvirkning.


Hva lurer andre på?