Innskuddsgaranti og regelverk

Lurer du på hva innskuddsgarantien til Bankenes Sikringsfond innebærer? Her får du en kort oppsummering av finansforetaklovens bestemmelser.


Innskuddsgarantiens viktigste regler:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge er på to millioner kroner per kunde per bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100.000 euro. Les mer om beløpsgrensen under spørsmål og svar hos Bankenes sikringsfond.
  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling er syv arbeidsdager.
  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd blir utbetalt i løpet av tre måneder.

 

Bankenes sikringsfond har laget en film som enkelt forklarer hvordan innskuddsgarantien fungerer etter endringene:

Video placeholder image

Innskuddsgarantien ble sist endret 1. januar 2019.

Bakgrunnen var et revidert EU-direktiv og påfølgende endringer i finansforetakslovens bestemmelser om innskuddsgaranti. Formålet med endringene var å harmonisere regelverket på tvers av landegrenser og styrke forbrukerbeskyttelsen.