Valg til representantskapet


 

 

Kundevalgmøte for Sparebanken Telemarks kunder torsdag 3. november 2016 kl. 18:00 i bankens lokaler i Storgata 117, Porsgrunn

 


I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

Fra valgkretsen Skien (Kommunene Skien og Siljan)
4 medlemmer til representantskapet for 4 år
2 varamedlemmer til representantskapet for 2 år

Fra valgkretsen Porsgrunn (Kommunene Porsgrunn og Bamble)
4 medlemmer til representantskapet for 4 år
2 varamedlemmer til representantskapet for 2 år

Fra valgkretsen Nome (Kommunene Nome, Sauherad, Bø og Notodden)
4 medlemmer til representantskapet for 4 år
2 varamedlemmer til representantskapet for 2 år

Valgbare til representantskapet er kunder bosatt i kommunene Porsgrunn, Bamble, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Bø og Notodden. Den som er kunde i Sparebanken Telemark, har kr. 1000,- i innskudd siste 3 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme og ingen kan stemme med fullmakt.

Enhver kunde som har stemmerett er pliktig til å ta imot valg som medlem eller varamedlem med mindre vedkommende har tjenestegjort som medlem av representantskap eller styre i minst en valgperiode. 

Sparebanken Telemark har en egen valgkomite som vil innstille på forslag til medlemmer. Stemmeberettigete kunder kan komme med forslag til medlemmer. Forslaget sendes til Sparebanken Telemark, Postboks 188, 3901 Porsgrunn eller post@sb1telemark.no innen 6. oktober 2016. Forslaget må inneholde fullstendig navn, fødselsdato og fullstendig adresse.

De som ønsker å møte og stemme må registrere seg senest tirsdag 1. november 2016 på telefon til 02610 eller på e-post til lena.nord@sb1telemark.no.

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere avholdes kl. 19:00 samme dag og sted.

På valg er 6 medlemmer til Sparebanken Telemarks representantskap for 4 år og 2 varamedlemmer til representantskapet for 2 år. Egenkapitalbeviseiere som selv eller med fullmektig ønsker å delta på møtet, bes melde dette på tilsendt blankett senest 1. november 2016.

 

Porsgrunn, 22. september 2016

Ragnar Sageie, Representantskapets leder