• Egenkapitalbevis er et verdipapir som ligner på aksjer, og som omsettes på børsen. Den største forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis, er at eiere av egenkapitalbevis har sterkere beskyttelse mot tap. Men i motsetning til aksjer har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets organer.

    Både SpareBank 1 Telemark og de fleste store, norske sparebankene har i dag egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utgjør en viktig andel av norske sparebankers kapitalbase. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er bankens mål at om lag halvparten av årets resultat etter skatt tilhørende egenkapitalbeviseierne deles ut som utbytte.