• Avtalen gjelder for alle ansatte i Bilfinger Norge.