Opprett kundeforhold for barn og ungdom


For å åpne en konto for barn eller ungdom, må du fylle ut en kundeerklæring på vegne av barnet.