Hva er beløpsgrensen i mobilbanken og nettbanken?

Beløpsgrense er maksbeløpet du kan betale regninger for pr. måned. Du kan selv velge beløp i nettbanken. Maksimal beløpsgrense er 5 millinoner kroner.